הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "bind" לעברית

חפש את bind ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
לאגד
לקשור
לכבול
לכרוך
לחבוש
לחייב
לאגוד
איגוד
בצרה
בבעיה
קושר
שקושרים
במלכוד
כובל
כורך
Cannot bind to DataTable with no name.
אין אפשרות לאגד ל - DataTable ללא שם.
Unable to bind IFilter for linked object.
אין אפשרות לאגד את IFilter עבור האובייקט המקושר.
Miss Rosebud had to bind my bosoms flat.
מיס רוזבאד נאלצה לקשור את החזה שלי כדי להשטיח אותו.
You could bind your wound better.
תוכל לקשור את הפצע שלך טוב יותר.
It took nine pirate lords to bind you, Calypso.
נדרשו תשעה שודדי ים כדי לכבול אותך, קליפסו.
Let my cries bind the heart of Xander's beloved.
תני לזעקתי לכבול את ליבה של אהובתו של זנדר.
ModuleResolveEvent returned an incompatible Module. ReflectionOnly assemblies cannot bind to normal Modules, nor vice-versa.
ModuleResolveEvent החזיר מודול לא תואם. אין אפשרות לאגד הרכבות ReflectionOnly למודולים רגילים, או להפך.
Invalid attempt bind to shared memory segment
ניסיון לא חוקי לאגד לקטע של זיכרון משותף
Can not bind activity property to itself.
אין אפשרות לאגד מאפיין פעילות לעצמו.
Cannot bind to the reserved namespace.
אין אפשרות לאגד למרחב השמות השמור.
Failed to create or bind to the folder: Managed Folders
לא היתה אפשרות ליצור או לאגד לתיקיה: תיקיות מנוהלות
Specify which group to bind the rows to:
ציין לאיזו קבוצה יש לאגד את השורות:
Specify which group to bind the columns to:
ציין לאיזו קבוצה יש לאגד את העמודות:
Cannot bind URL and display text to the same field.
אין אפשרות לאגד כתובת URL וטקסט תצוגה לאותו שדה.
Cannot bind this control to the body property.
אין אפשרות לאגד פקד זה אל מאפיין הגוף.
Next, you must bind the record ID column to the hidden form field.
כעת עלייך לקשור את עמודת מזהה הרשומה לשדה הטופס המוסתר.
You can bind a license to an asset In the Activate Licenses tab.
ניתן לקשור רישיון לנכס בלשונית 'הפעל רישיונות'.
For example, a GoLive user can place a PSD template in a page layout, bind its variables to a database using dynamic links, and then use Graphics Server to generate iterations of the artwork.
לדוגמה, משתמש ב - GoLive יכול להחליף תבנית PSD בפריסת עמוד, לקשור את המשתנים שלה למסד נתונים בעזרת קישורים דינמיים, ולאחר מכן להשתמש ב - Graphics Server להפקת חזרות של הגרפיקה.
Likewise, a developer working with Graphics Server can bind the variables in the PSD file directly to a database or another data source.
באופן דומה, איש פיתוח העובד ב - Graphics Server יכול לקשור את המשתנים בקובץ PSD ישירות למסד נתונים או למקור נתונים אחר.
Cannot bind to the new value member.
אין אפשרות לאגד אל חבר הערך החדש.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 782. מדויק: 782. זמן שחלף: 62 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo