הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "binding" לעברית

ראה גם: legally binding
חפש את binding ב: הגדרה מילים נרדפות
איגוד
כריכה
קשירה
כפיתה
מחייב
מחייבת
מחייבים
הכבילה
כובל
האיגוד באיגוד
הכריכה
הקשירה
קושר
בכריכה

הצעות

Indicates binding behavior of connection to a System.Transactions Transaction when enlisted.
מציין איגוד של התנהגות חיבור עם טרנזקציית System.Transactions כאשר מצורפת.
MSB3111: Use of app.config binding redirects requires full trust.
MSB3111: שימוש בניתובים מחדש של איגוד app.config מחייב אמון מלא.
To bind a Flash resource, select it from the list of resources, and then select a binding type (Foreground, Background, or Material).
לכריכת משאב Flash, בחרו בו מרשימת המשאבים ובחרו סוג כריכה (חזית, רקע או חומר).
Printed on India paper, original blue cloth binding 1905.
מודפס על נייר הודי, עם כריכה כחולה מקורית משנת 1905.
Federated issuer address cannot be null when specifying an issuer binding.
כתובת מנפיק חיצוני אינה יכולה להיות Null בעת ציון של איגוד מנפיק.
Mex binding section name attribute not specified.
לא צוינה תכונת שם מקטע של איגוד Mex.
The table or view used for binding when a DataSet is used a data source.
הטבלה או התצוגה המשמשת עבור איגוד כאשר נעשה שימוש ב - DataSet כמקור נתונים.
The table column or XML attribute name to use for the node's ImageUrl property when data binding.
עמודת הטבלה או שם של תכונת XML שבהם יש להשתמש עבור המאפיין ImageUrl של הצומת בעת איגוד נתונים.
Specifies complex data binding information for a control where the mapping is generated using XPaths.
קביעת פרטי איגוד נתונים מורכב עבור פקד שבו המיפוי נוצר באמצעות רכיבי XPath.
Event raised when an exception thrown during data binding is handled internally by the CurrencyManager.
אירוע שיופעל כאשר חריגה עליה המערכת התריעה במהלך איגוד נתונים מטופלת באופן פנימי על-ידי CurrencyManager.
Cannot add a role assignment with empty role definition binding collection.
אין אפשרות להוסיף הקצאת תפקיד עם אוסף איגוד ריק של הגדרות תפקידים.
WRN: Assembly binding logging is turned OFF.
אזהרה: רישום איגוד ההרכבה מוגדר כ - OFF.
The RM server requires the use of WS-ReliableMessaging 1.1 protocol. This is likely caused by a binding mismatch.
שרת ה - RM מחייב שימוש בפרוטוקול WS-ReliableMessaging 1.1. סביר להניח שהסיבה לכך היא אי-התאמה של איגוד.
PopulateOnDemand only supported when binding the TreeView to a data source control using the DataSourceID property or when the TreeNodePopulate event is handled.
PopulateOnDemand נתמך רק בעת איגוד ה - TreeView לפקד מקור נתונים באמצעות המאפיין DataSourceID או כאשר אירוע TreeNodePopulate מטופל.
Selecting 'None' clears the current data binding.
בחירה באפשרת 'ללא' מנקה את איגוד הנתונים הנוכחי.
Provides custom binding management for components.
מספק ניהול איגוד מותאם אישית עבור רכיבים.
This object binding is no longer valid due to previous updates.
איגוד אובייקט זה אינו חוקי עוד עקב עדכונים קודמים.
Cannot determine the version for the current parameter binding.
לא ניתן לקבוע את הגרסה של איגוד הפרמטר הנוכחי.
The index-based insert operation is not supported on this data binding interface.
פעולת ההוספה המבוססת אינדקס אינה נתמכת בממשק איגוד נתונים זה.
Updates cannot be performed on a read-only data binding interface.
לא ניתן לבצע עדכונים בממשק איגוד נתונים לקריאה בלבד.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 675. מדויק: 675. זמן שחלף: 91 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo