הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "bit by bit" לעברית

חפש את bit by bit ב: מילים נרדפות
לאט לאט
בהדרגה
טיפין טיפין
פיסה אחר פיסה
חתיכה אחר חתיכה
חלק אחר חלק
לאט-לאט
שלב אחר שלב
צעד אחרי צעד
צעד אחר צעד
טיפין-טיפין
I've been trading off my things bit by bit for food.
אני החלפתי את הדברים שלי לאט לאט בשביל אוכל.
And then, I sat back and watched Moriarty destroy my reputation, bit by bit.
ואז, אני נשענתי לאחור וצפה מוריארטי להרוס את המוניטין שלי, לאט לאט.
You nurture that lie, selling it to your target, bit by bit, until he believes.
אתה מזין את השקר הזה, מוכר אותו למטרה שלך בהדרגה, עד שהיא מאמינה.
Just have her do it bit by bit.
תרשי לה לעשות את זה בהדרגה
Slowly, bit by bit, she is poisoning her.
לאט, טיפין טיפין, היא מרעילה אותה.
Just want to walk it through with you again, like you told us bit by bit.
רק רוצה לחזור ברגל באמצעות איתך שוב, כמו שאמרת לנו טיפין טיפין.
Then we can restart the system, bit by bit, without the worm.
אז אנחנו יכולים להפעיל מחדש את המערכת, לאט לאט, ללא התולעת.
Everything changes, bit by bit.
הכל משתנה, לאט לאט, אבל אני חייבת לומר.
Well, we'll pay it bit by bit!
ובכן, אנחנו נשלם אותו לאט לאט!
I'm running out battery bit by bit.
אני הולך ואוזל הסוללה לאט לאט.
You raise the temperature bit by bit, the frog doesn't notice?
מעלים את הטמפרטורה לאט לאט והצפרדע לא שמה לב?
But bit by bit, I began to see that there was something not quite right about her.
אבל לאט לאט, התחלתי לראות שיש משהו לא כל כך בסדר לגביה.
ATTENBOROUGH: Gradually, bit by bit, the sequence comes together until the only thing that evades them is a successful hunt.
בהדרגתיות, לאט לאט, רצף הצילומים משתלב עד שהדבר היחיד שחומק מהם זה ציד מוצלח.
This ship was launched to solve a mystery, not by arriving at some ultimate destination where all the questions are answered at one time, but by accumulating knowledge bit by bit.
הספינה שוגרה כדי לפתור תעלומה, לא על ידי הגעתה ליעד האולטימטיבי איפה שכל השאלות ייענו בבת אחת, אבל על ידי צבירת ידע טיפין טיפין.
I wished I took him from you and hurt him, wrapped my fingers around his throat and watch the life drip from his little body, bit by bit.
איחלתי לקחתי אותו ממך ולפגוע בו, עטוף אצבעותיי סביב צווארו ולצפות טפטוף חיים מהגוף הקטן שלו, טיפין טיפין.
to give us weather and climate control - not because we plan it, not because we want it, just because science delivers it to us bit by bit, with better knowledge of the way the system works and better engineering tools to effect it.
לתת לנו שליטה על מזג האויר והאקלים - לא בגלל שאנחנו מתכננים זאת, לא בגלל שאנחנו רוצים זאת, רק בגלל שהמדע מספק לנו את זה טיפין טיפין, עם ידע טוב יותר על הדרך בה המערכת עובדת ושיטות הנדסיות טובות יותר כדי להשפיע עליה.
Yes. Bit by bit, Antony crawls behind his memory.
לאט לאט, אנטוניוס זוחל מאחורי זיכרונו.
Bit by bit, they tighten the noose.
לאט לאט, הם מהדקים את הלולאה
Bit by bit... he turns our eyes away from God.
לאט לאט הוא מסיט, את העיניים שלנו מהאל.
Everything changes, bit by bit.
הכל משתנה, לאט לאט
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 96. מדויק: 96. זמן שחלף: 167 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo