הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "black out" לעברית

חפש את black out ב: הטיות מילים נרדפות
להתעלף
להחשיך
להשחיר
שחור את
מאבד את ההכרה
מאבדת את ההכרה
מאבד הכרה
בשחור
בלק אאוט
מתעלף
שחור החוצה
מתעלפת
יתעלפו
התעלף
אתעלף
You are just trying to make me black out.
אתה רק מנסה לגרום לי להתעלף.
Try not to black out before hearing this part, Ian.
תנסה לא להתעלף לפני שתשמע את החלק הזה, יאן.
All you do is black out the room?
כל מה שעשית הוא, להחשיך את החדר
Choose to black out additional monitors, repeat the slide show, or zoom back and forth.
בחרו להחשיך צגים נוספים, לחזור על מצגת השקופיות או להתקרב ולהתרחק.
They forgot to black out her social security number.
הדו"ח שלה הגיע עם תוספת הם שכחו להשחיר את מספר.
By 7:08 I started to black out.
ב - 7:08 התחלתי להתעלף
The Inhumans claiming responsibility threatened to black out a major city every hour if their demands are not...
הבלתי אנושיים מליטול אחריות איימו להחשיך עיר גדולה כל שעה אם דרישותיהם אינן...
So the only power I have is to black out.
אז הכוח היחיד שיש לי הוא להתעלף.
If you do not end the Registration of Inhumans in 24 hours, we will black out seven more.
אם אתה לא לסיים את הרישום של הבלתי אנושי ב 24 שעות, אנו להחשיך שבע יותר.
On the plus side, the legs are stiff from dried sweat, so you can black out in here and bam!
בצד החיובי, הרגליים, קשות מזיעה מיובשת אז אפשר להתעלף ועדיין.
We're trying to determine which substation we'd attack if we wanted to black out most of Southern California.
אנחנו מנסים לקבוע אילו תחנה היינו לתקוף אם אנחנו רוצים להחשיך רוב דרום קליפורניה.
You're saying this is the area he wanted to black out because that's only a couple blocks from here.
אתה אומר שזה האזור הוא רוצה להחשיך כי זה רק כמה רחובות מכאן.
If he knew I was about to black out in pain, he'd leave.
אם ידע שאני קרובה להתעלף מהכאב, הוא יעזוב.
I black out after each episode.
אני מאבדת את ההכרה אחרי כל התפרצות.
What happens when you black out, Julian?
מה קורה כאשר אתה מאבד את ההכרה, ג'וליאן?
You can black out the names for confidentiality.
את יכולה לצבוע בשחור את השמות לשם הסודיות.
I need some coffee before I black out.
אני צריך קפה לפני שאני מתעלף.
He's the only black out in a whiteout.
הוא הדבר השחור היחיד בתוך השלג הלבן.
Because the entire world was about to black out.
כי העולם כולו עמד לאבד את ההכרה.
Plus, I usually black out before I can say anything.
בנוסף, אני בדרך כלל שחור החוצה לפני שאני יכול לומר שום דבר.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 177. מדויק: 177. זמן שחלף: 119 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo