הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "blinding" לעברית

חפש את blinding ב: הגדרה מילים נרדפות
מסנוור
מעוור
מסנוורת
מעוורת
המסנוור
העיוורון
שעיוורת
סינוור
מסמא
מסנוורים
לעוור
And the first step to blinding someone is getting them to open their eyes.
והצעד הראשון מסנוור מישהו שיגרום להם לפקוח את עיניהם.
It lured us high up into the mountains in a blinding snowstorm.
זה פיתה אותנו גבוה עד הרים בסופת שלג מסנוור.
But I wonder if it's blinding you to certain things.
אבל אני תוהה אם זה מעוור אותך למספר דברים.
Kaidu running around my paddock, blinding horses?
קאידו מתרוצץ לי בחצר, מעוור סוסים?
I earn for thanks two samples of blinding gratitude!
אני מרוויחה כתודה שתי דגימות של הכרת תודה מסנוורת!
A blinding beam of energy surging for trillions of miles.
קרן מסנוורת של אנרגיה הנעה לאורך טריליוני ק"מ.
I know that you are ruled by blinding narcissism and selfishness and deceit.
אני יודע שאתה נשלט על ידי מסנוור נרקיסיזם ואנוכיות והונאה.
Or that blinding orange is your best colour?
או שכתום מסנוור זה הצבע שהכי מתאים לך?
There was a blinding flash of light.
היה הבזק אור מסנוור, ואז שבתי למזנון.
He was about to kill me When suddenly there was a blinding light
הוא עמד להרוג אותי כאשר פתאום היה אור מסנוור
You're blinding everyone you speak to.
אתה מסנוור כל מי שאתה מדבר אתו.
Your desire for a peaceful resolution is blinding you from the truth.
הרצון שלך עבור פתרון של שלום מסנוור אותך מן האמת!
Thanks for that blinding insight, James.
תודה על ההבנה כי מסנוור, ג'יימס.
Just... snow and blinding whiteness everywhere.
רק שלג ולובן מסנוור בכל מקום.
Without an advanced directive, it's not legally blinding.
ללא הוראה מתקדמת, זה לא מסנוור באופן חוקי.
(stammers) And it was blinding.
(מגמגם) וזה היה מסנוור.
Stars having a temperature of 5,300 degree kelvin and a blinding luminosity, I would say,
לכוכבים יש טמפרטורה של 5,300 קלווין, וזוהר מסנוור, הייתי אומר,
The moonshine landed in a river, temporarily blinding anyone or anything that drank it.
המזקקות נחתו בנהר מעוור זמנית כל אחד או כל דבר ששותה אותו.
It was like you suddenly turned a blinding light on something that had always been half a shadow.
זה היה כמו שאתה פתאום הפכת אור מסנוור על משהו שתמיד הייתה לו היה חץ צל.
They came from a woman who appeared out of a blinding light and threw glass in his face.
הם באו מאישה שהופיעה מתוך אור מסנוור והשליך את הכוס על פניו.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 248. מדויק: 248. זמן שחלף: 97 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo