הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "bloated" לעברית

חפש את bloated ב: הגדרה מילים נרדפות
נפוח
מנופח
מנופחת
מתנפחת
נפוחה
נפוחים
המנופח
ונפוחה
מנופחים
נפוחות
הנפוח
להתנפח
הנפוחה
הנפוחים
[Cutler] We found him all bloated and soggy.
[קטלר] מצאנו אותו כל נפוח ורטובים.
It was quite bloated by the time I pulled it out.
הוא כבר היה די נפוח כשהוצאתי אותו מהמים.
Lee, does my face look bloated to you?
לי, הפרצוף שלי נראה לך מנופח?
He gets so bloated that he skins himself?
הוא מקבל כל כך מנופח שהוא עורות עצמו?
We live in a society bloated with data, yet starved for wisdom.
אנחנו חיים בחברה מנופחת ממידע, אבל משוועת לתבונה.
Since this guy came along, the software has become bloated, slow.
מאז הבחור הזה הגיע יחד, התוכנה הפכה מנופחת, איטית.
Skeletons with bloated stomachs came here seven or eight times a night.
שלדים בעלי בטן מנופחת הגיעו לכאן 7 או 8 פעמים בלילה.
Autopsy report says the body was bloated, unrecognizable.
דו"ח נתיחה שלאחר המוות, אומר הגוף היה נפוח, בלתי ניתן לזיהוי.
She's comparing the baby to a bloated drug addict.
היא משווה את התינוק לנרקומן נפוח.
No. He's just a little bloated.
לא, הוא פשוט קצת נפוח.
A bloated head armed with glue guns, that trap with sticky threads.
ראש נפוח החמוש ברובי דבק הלוכדים באמצעות קורים דביקים.
It just looks like you're a little bloated.
שלי זה רק נראה כאילו אתה קצת נפוח.
No prints, body's usually bloated it's next to impossible.
טביעות, הגופה בדרך-כלל מנופחת, זה קרוב לבלתי-אפשרי.
But I'm kind of bloated, maybe if you're on top.
אבל אני מרגיש מעט נפוח, אולי אם תהיי למעלה.
His chest, check and see if it's bloated.
החזה שלו, תבדוק אם הוא נפוח.
All I ever hear is how, like, bloated and disgusting you feel.
כל מה שאני שומע הוא איך, כמו, נפוח ומגעיל אתה מרגיש.
But why does it feel so bloated and painful?
אז למה זה כל כך נפוח וכואב?
I just don't think a bloated government is the way to get to them.
אני לא חושב שממשלה מנופחת היא הדרך להשיג אותם.
But what does that matter to a bloated, millionaire fat cat like you?
אבל מה זה בכלל משנה למיליונר נפוח וחתול שמן כמוך?
A man so bloated with self-importance he pretends to be descended from Odin!
אדם כל כך נפוח מחשיבות עצמי הוא מעמיד פנים שהוא צאצא של אודין!
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 267. מדויק: 267. זמן שחלף: 365 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo