הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "boast" לעברית

ראה גם: boast about
חפש את boast ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
להתפאר
להתרברב
להשוויץ
להתגאות
להשויץ
התרברבות
גאווה
התפארות
מתהדר
תתרברב
מתרברבת
מתגאים
מתגאה
מתרברבים
מתפארים

הצעות

No one can boast that sort of pride.
אף אחד לא יכול להתפאר בגאווה כזאת
Yet he and his three brothers could boast only one living child.
למרות זאת הוא ושלושת אחיו יכלו להתפאר רק בילד אחד.
The sort that likes to boast, that thinks it's a game.
אחד שאוהב להתרברב שחושב שזה משחק.
I don't intend to boast. As soon as we're back on Earth...
אני לא הולך להתרברב, ברגע שנחזור לכדה"א
I'd like to boast to the world about it, but that's just my ego.
הייתי רוצה להשוויץ, מול כל העולם אבל זה רק האגו שלי.
Well, I've got the moves but I wouldn't want to boast.
ובכן, יש לי מהלכים, אבל אני לא רוצה להשוויץ.
Now the Führer is ill, and his men boast of their will...
עכשיו הפיהרר הוא חולה, ואנשיו להתפאר לרצונם...
if I hand over my body so I may boast.
"אם אמסור את גופי, על מנת להתפאר,
Do not boast of what it have to reach the final.
לא להתפאר במה שיש לו כדי להגיע לגמר.
As you so proudly boast of your clairvoyance, your query suggests you're lying or merely playing coy.
כפי שאתה כל כך בגאווה להתפאר של תפישה על חושית שלך, השאילתה שלך עולה אתה משקר או סתם לשחק מתחנחן.
Also, unless anyone can boast a number higher than seven, I do believe I'm the winner.
כמו כן, אלא אם כן כל אחד יכול להתפאר מספר גבוה יותר משבעה, אני מאמין שאני המנצח.
Miss Browne may look very pretty, but excepting her good looks she has very little to boast.
מיס בראון עשוי להיראות יפה מאוד, אבל למעט טוב שלה נראה לה מעט מאוד להתפאר.
I don't want to boast, but I'm very pretty and I can get in almost anywhere.
אני לא רוצה להתרברב, אבל שאני יפה ואני יכול לקבל בכל מקום כמעט.
Moreover, if you catch a big fish like this, you can boast for the rest of your life.
יתר על כך, אם את דגה דג גדול כזה תוכלי להתפאר למשך חייך.
One group wants to boast, impress other hackers with their skills, creativity, their never-seen-before code.
קבוצה אחת רוצה להתפאר, להרשים האקרים אחרים עם כישוריהם, יְצִירָתִיוּת, שמעולם לא ראיתי-לפני הקוד שלהם.
I don't mean to boast... but I happen to be one of the two most intelligent people in this fiasco.
אני לא רוצה להתרברב, אבל אני אחת משני האנשים הנבונים ביותר.
You have the audacity to boast of your victory when the mother of your child remains your prisoner?
יש לך את החוצפה להתפאר בנצחון שלך כאשר אמו של הילד שלך נשארת בשבי שלך?
I don't like to boast, but I am the spirit of Christmas in my house.
אני לא אוהב להתרברב, אבל אני רוח חג המולד בביתי.
All right, we're not here to boast.
טוב, לא באנו להתרברב.
Though it is a sin to boast.
למרות שזה חטא להתפאר.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 141. מדויק: 141. זמן שחלף: 104 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo