הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "body" לעברית

חפש את body ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

dead body 827
363
354
Cannot set the charset for a body which has BodyFormat of BodyFormat.Rtf.
לא ניתן להגדיר את ערכת התווים עבור גוף הכולל BodyFormat של BodyFormat.rtf.
The XmlReader used for the body of the message must be positioned on an element.
הרכיב XmlReader שמשמש עבור גוף ההודעה חייב להיות ממוקם על-גבי רכיב.
She stumbled, her body turning.
היא מעדה, גופה הסתובב, והרוצח היה עכשיו מאחוריה,
Try expression is not allowed inside a filter body.
ביטוי Try אינו מותר בתך גוף מסנן.
Just 0.9 thin but with the power of 2nd Gen Intel Core packed into a compact body.
בעובי של 0.9 אינץ' בלבד, אך בעל גוף קומפקטי המכיל את כל העוצמה של מעבד Intel Core מדור שני.
InDesign can automatically insert a rule to separate footnotes from the body of the document.
InDesign יכול להכניס אוטומטית סרגל להפרדה בין הערות לבין גוף המסמך.
MethodOverride's body must be from this type.
גוף MethodOverride חייב להיות מסוג זה.
MethodImpl has body from other class.
ל - MethodImpl יש גוף ממחלקה אחרת.
The TryExecuteTaskInline call to the underlying scheduler succeeded, but the task body was not invoked.
הקריאה של TryExecuteTaskInline למתזמן הבסיסי הצליחה, אך גוף המשימה לא הופעל.
Specifies the web message body style.
מציין את הסגנון של גוף הודעת אינטרנט.
The following is an example response Json body:
להלן גוף Json של תשובה לדוגמה:
Field that is synchronized with the body text of Tasks or Appointments in Microsoft Outlook
שדה המסונכרן עם גוף הטקסט של משימות או פגישות ב - Microsoft Outlook
Email message body contains a read-only snapshot of this form
גוף הודעת הדואר האלקטרוני מכיל תמונה לקריאה בלבד של טופס זה
Define whether the notification e-mail has a custom body
הגדר אם לדואר האלקטרוני של הדיווח יש גוף מותאם אישית
Enter the body of your script here. It will be called when this event is triggered.
הזן את גוף ה - Script שלך כאן. הוא ייקרא כאשר אירוע זה יופעל.
Sets style of the body element.
מגדיר את הסגנון של אותו גוף אלמנט.
An add or remove accessor must have a body
רכיב גישה (accessor) של הוספה או הסרה חייב לכלול גוף
The method body of the default constructor cannot be changed.
לא ניתן לשנות את גוף פעולת השירות של בנאי ברירת המחדל.
You could store a body right above freezing temperatures indefinitely.
היית יכול לשמור על גוף בדיוק מעל טמפרטורות מקפיאות ללא הגבלה זמן.
When one body unites with another.
"כאשר גוף אחד שמאחד את עם אחר".
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 37946. מדויק: 37946. זמן שחלף: 199 ms.

dead body 827

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo