הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "branch" לעברית

חפש את branch ב: הגדרה מילים נרדפות
ענף
סניף
הסתעפות
ברנץ בראנץ
סניפים
זרוע
סניפי
סניפה
הסניף הענף לסניף לענף
מענף
הסניפים
בסניפים

הצעות

71
51
Insert an Else-If branch.This can only be inserted before or after an existing conditional branch.
הוסף ענף Else-If.ניתן להוסיף זאת רק לפני או אחרי ענף מותנה קיים.
A tree branch broke my bedroom window.
ענף עץ שבר את חלון חדר השינה שלי.
The Dell EqualLogic PS4100 series enables you to choose the storage solution that best suits your small or midsize business or enterprise branch office.
סדרת EqualLogic PS4100 של Dell מאפשרת לך לבחור את פתרון האחסון המתאים ביותר לעסק הקטן או הבינוני שלך או למשרד סניף של ארגון.
Please - Each branch must initially interpret the constitution...
בבקשה, "כל סניף חייב תחילה לפרש את החוקה..."
Conditional branch cannot be added after Else branch
אין אפשרות להוסיף הסתעפות מותנית לאחר הסתעפות Else
Filter Resources to user's RBS branch
סנן משאבים לפי ענף RBS של המשתמש
Select a certain branch to link, if necessary
בחר ענף מסוים לקישור, אם יש צורך בכך
Select all employees in the same branch as the currently selected employee.
בחר את כל העובדים הנמצאים באותו ענף של העובד הנוכחי שנבחר.
And combinatorics is a wonderful and interesting branch of mathematics.
וקומבינטיריקה היא ענף נפלא ומעניין של מתמטיקה.
Updates the selected files to a given tag, branch or date
עידכון הקבצים הנבחרים לתגית, ענף או תאריך נתונים
Merges a branch or a set of modifications into the selected files
מיזוג ענף או שורת שינויים לתוך הקבצים הנבחרים
Select changesets to merge into the target branch
בחר סט שינויים למזג לתוך ענף היעד
1E You can not merge a branch with itself.
1E אתה לא יכול למזג ענף עם עצמו.
Select the source branch changes you would like to merge:
בחר את שינויי ענף המקור שתרצה למזג:
Your branch office somewhere in Bavaria.
סניף המשרד שלך במקום כלשהו בבוואריה.
Some birds are sitting on the branch of that tree.
כמה ציפורים יושבות על ענף עץ זה.
He just takes a branch and brushes it out.
הוא רק לוקח ענף, ומוצאי אותו החוצה.
Because Denise keeps talking... about wanting to open up another branch.
כי דניס לא מפסיקה לדבר על פתיחת סניף נוסף.
The Coast Guard has an investigative branch?
יש משמר חופי שנה סניף חקירה?
We were thinking of having two branch managers in Scranton,
חשבנו על כך שיהיו, שני מנהלי סניף בסקרנטון
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1740. מדויק: 1740. זמן שחלף: 90 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo