הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: police brutality
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "brutality" לעברית

אכזריות
אלימות
ברוטליות
ברוטאליות
בברוטליות

הצעות

64
German refugees told piteous tales of Polish brutality.
פליטים גרמנים ספרו סיפורים מעוררי רחמים של אכזריות פולנית.
The slaves you freed, brutality is all they've ever known.
העבדים ששחררת, אכזריות היא כל מה שהם מכירים.
Atlantis must be ruled by consent, not brutality.
אטלנטיס חייב להיות נשלטים על ידי הסכמה, לא אלימות.
Misery and sadness, murder, brutality, it's all part of the plan.
אומללות ועצבות, רצח, אלימות הכול חלק מהתכנית.
I'm not advising cruelty or brutality with no purpose.
אינני מציע אכזריות או ברוטליות ללא תכלית.
There is no state with a record that approaches that of Mississippi in inhumanity murder, brutality and racial hatred.
אין מדינה עם עבר המגיע לזה של מיסיסיפי באכזריות, רצח, ברוטליות ושנאה גזענית
Forgive the brutality, but she like blackmail.
סלח אכזריות, אבל היא כמו סחיטה.
Do you like how brutality feels, Mark?
אתה אוהב איך אכזריות מרגישה, מארק?
You know, I've heard about brutality from American law enforcement.
אתה יודע, השני שמע על אכזריות מאכיפת החוק אמריקאי.
It's brutality for fun and I think the world's brutal enough already.
זו אכזריות לשם הנאה ואני חושבת שהעולם כבר מספיק אכזרי.
Not to mention the rumours of brutality, torture, mass murder...
שלא לדבר על שמועות על אכזריות, עינויים, רצח המוני...
The Vatican's brutality is tearing my country apart.
אכזריות הוותיקן קורעת את מדינתי לגזרים.
There is a history of racist brutality here, Mr. President.
יש כאן עבר של אכזריות גזענית, אדוני הנשיא.
Somebody who's willing to speak the brutality of that reality for them.
מישהו שמוכן לדבר על אכזריות המציאות עבורם.
The thing is, we've heard rumors... of brutality and injuries -
העניין הוא, אנו שמענו שמועות - על אכזריות ופציעות
What could she have possibly done to warrant such brutality?
מה היא כבר עשתה כדי להצדיק כזאת אכזריות?
I've never seen a rooster throw down spells with such raw brutality.
מעולם לא ראיתי תרנגול שמטיל כשפים בכזו אכזריות.
You know, we live in a world of brutality and violence.
אתם יודעים, אנחנו חיים בעולם של אכזריות ואלימות.
Detectives at the scene however, were baffled by the brutality of the killings.
בלשים באתר הפשע נדהמו נוכח אכזריות מעשי הרצח.
I'm trying to offer you a way out, end this brutality with us.
אני מנסה להציע לך דרך לצאת, בסופו אכזריות זה איתנו.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 255. מדויק: 255. זמן שחלף: 138 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo