הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "button" לעברית

ראה גם: belly button
חפש את button ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
לחצן
כפתור
בטון
מקש
לכפתר
ללחוץ
לרכוס
על הכפתור באטן
בוטון
הלחצן ללחצן בכפתור הכפתורים
כפתורים
כפתורי
לכפתורי
לכפתורים
מכפתורים
בכפתורי

הצעות

Click this button to open in Visio.
לחץ על לחצן זה כדי לפתוח ב - Visio.
To override cookie handling for individual Web sites, click the Edit button.
כדי לעקוף טיפול בקבצי Cookie עבור אתרי אינטרנט בודדים, לחץ על לחצן עריכה.
Press find button to list matching work items.
לחץ על כפתור find כדי ליצור את רשימת פריטי העבודה המתאימים.
Cannot move a data field button that does not appear in the PivotTable report.
אין אפשרות להזיז לחצן שדה נתונים שאינו מופיע בדוח PivotTable.
Optional: Set to 'DisableSave' to hide save button.
אופציונלי: הגדר כ - 'DisableSave' כדי להסתיר לחצן שמירה.
A button element in the form definition file (manifest.xsf) has invalid attributes.
לרכיב לחצן בקובץ הגדרת הטופס (manifest.xsf) יש תכונות לא חוקיות.
Apply Filters button text cannot be empty
הטקסט של לחצן 'החל מסננים' לא יכול להיות ריק
This gadget only accepts HTML for one PayPal button at a time.
גאדג'ט זה מקבל HTML עבור לחצן PayPal אחד בכל פעם.
Setting this option will display a button to manually refresh the dataview.
הגדרת אפשרות זו תציג לחצן לרענון ידני של ה - Dataview.
Add a PayPal button to your Web site.
הוסף לחצן PayPal לאתר האינטרנט שלך.
To continue using your CRM Online subscription, click this button to view the offers you can activate.
כדי להמשיך להשתמש במנוי CRM Online שלך, לחץ על לחצן זה כדי להציג את ההצעות שבאפשרותך להפעיל.
You can visually insert a ColdFusion radio button into your form and set its properties.
ניתן להוסיף חזותית לחצן אפשרות של ColdFusion לטופס ולהגדיר את מאפייניו.
A file field looks like other text fields except it also contains a Browse button.
שדה קובץ נראה כמו כל שדה טקסט אחר, פרט לכך שהוא כולל גם לחצן Browse.
Select to insert a Go button rather than a menu selection prompt.
בחר כדי להוסיף לחצן Go במקום בקשת בחירה בתפריט.
In Design view, select a radio button in the radio group.
בתצוגת Design, בחר לחצן אפשרות בקבוצת לחצני האפשרויות.
This button does not appear if you have not enabled Contribute compatibility.
לחצן זה אינו מופיע אם לא הפעלת תאימות ל - Contribute.
When you release the mouse button, the selection becomes a Photoshop path.
כשתשחררו את לחצן העכבר, הבחירה הופכת לנתיב של Photoshop.
Click the down arrow button in the Format column.
לחץ על לחצן החץ למטה בעמודה Format.
With Vostro's launch manager, the touch of a button brings our support center to you.
באמצעות מנהל ההפעלה של מחשב המחברת Vostro, לחיצה על לחצן מביאה את מרכז התמיכה שלנו אליך.
Hide an Acrobat button except during rollover
הסתרת לחצן של Acrobat, פרט למצב הצבעה על הלחצן
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 6220. מדויק: 6220. זמן שחלף: 117 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo