הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "by some miracle" לעברית

ראה גם: if by some miracle
חפש את by some miracle ב: מילים נרדפות
בדרך נס
בנס
באורח פלא
שבדרך נס
באורח נס
בעזרת נס כלשהו
על-ידי נס כלשהו
ובנס כלשהו

הצעות

Or two, by some miracle, he actually succeeds in getting us there.
או שתיים, בדרך נס, הוא בעצם מצליח מקבל אותנו לשם.
Because by some miracle, you're all still willing to accept me.
כי בדרך נס אתם כולכם מוכנים לקבל אותי.
Even if you did, by some miracle, have an army,
גם אם עשה בנס, יש צבא, אני עדיין לא לראות איך הם הייתם מקבלים
Even if you did, by some miracle, have an army,
גם אם עשה בנס, יש צבא,
But if we launched a rescue, and by some miracle, were able to save him, they'd be alerted to our presence.
אבל אם השקנו הצלה, ו בדרך נס, הצליחו כדי להציל אותו, הם יהיו התראה על נוכחותנו.
Or if the authorities can seem to spare the manpower if, by some miracle, they do get the message.
או אם יכולות להיראות הרשויות כדי לחסוך כוח האדם אם, בנס, הם מקבלים את המסר.
If, by some miracle, the shell isn't too thick, or if it disperses, or it goes into orbit, or whatever, there's still going to be a massive thing there, isn't there, that just popped out!
אם בדרך נס, הקליפה לא עבה מדי, או במקרה והיא תתפזר, או שתיכנס למסלול, או משהו כזה, עדיין יהיה שם יצור ענק, לא כך, שהרגע בקע!
By some miracle, I got the security deposit back on my house.
בדרך נס קיבלתי בחזרה את הערבות הבנקאית ששילמתי על הבית,
By some miracle, nobody is dead.
בדרך נס, אף אחד לא מת.
By some miracle, I'm out, and I am done.
בדרך נס, יצאתי מזה וסיימתי.
By some miracle, I made it home alive, not a scratch on me or the car.
בדרך נס, הגעתי, הביתה בריא ושלם, אפילו לא שריטה על המכונית או עלי.
And that someday, by some miracle...
ושיום אחד, בדרך נס.
By some miracle, it didn't.
בדרך נס, זה לא.
By some miracle of circumstance,
בנס של נסיבות, אני קורה לחפש שם
By some miracle, Harold was accepted.
בדרך נס הרולד התקבל לטיפול.
By some miracle of circumstance,
בנס של נסיבות,
By some miracle, she's alive.
היא ניצלה בדרך נס.
I wish by some miracle we could have won tonight.
הייתי רוצה באיזשהו נס שהיינו יכולים לנצח הלילה.
"and yet by some miracle also irrelevant"chocolate lava cake.
"מעוגת לבת השוקולד התלותית, ובדרך נס גם הבלתי רלוונטית, שלו.
We'll be there Monday unless, by some miracle, Prince returns.
בסדר גמור, אני אהיה שם ביום שני אלא אם כן, באיזה שהוא פלא, הנסיך יחזור.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 55. מדויק: 55. זמן שחלף: 117 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo