הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "call" לעברית

ראה גם: phone call call you back
חפש את call ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

i'll call 4444
2315
just call 2315
gonna call 2216
don't call 2162
1220
In order to call this contact using NetMeeting, you must enter a conference alias.
כדי להתקשר לאיש קשר זה באמצעות NetMeeting, עליך להזין כינוי ועידה.
You can't call this number on Skype right now.
ברגע זה לא ניתן להתקשר למספר זה באמצעות Skype.
Cannot call BeginEdit() inside the RowChanging event.
אין אפשרות לקרוא ל - BeginEdit () בתוך האירוע RowChanging.
Cannot call EndEdit() inside an OnRowChanging event.
אין אפשרות לקרוא ל - EndEdit () בתוך אירוע OnRowChanging.
Cannot call GetValue for an event property.
אין אפשרות לקרוא ל - GetValue עבור מאפיין אירוע.
Cannot call ResetState when parsing an XML fragment.
אין אפשרות לקרוא ל - ResetState בעת פרישת קטע XML.
Can't call TryUpdateCalendarItem on item not returned from GetCorrelatedItem.
אין אפשרות לקרוא ל - TryUpdateCalendarItem בפריט שלא הוחזר מ - GetCorrelatedItem.
Cannot call RemapFunction until have received RemapBreakpoint.
אין אפשרות לקרוא ל - RemapFunction עד שתתקבל RemapBreakpoint.
You must call SetSessionKey before getting the SessionKey.
עליך לקרוא ל - SetSessionKey לפני קבלת ה - SessionKey.
Cannot call AddNew on a DataView where AllowNew is false.
אין אפשרות לקרוא ל - AddNew ב - DataView כאשר ערך AllowNew הוא False.
You cannot call Exchange Web Services using a local account. Use a valid domain account instead.
אין באפשרותך לקרוא לשירותי האינטרנט של Exchange באמצעות חשבון מקומי. השתמש בחשבון תחום חוקי במקום זאת.
Organizer cannot call UpdateCalendarItem on a meeting request.
למארגן אין אפשרות לקרוא ל - UpdateCalendarItem בבקשה לפגישה.
Cannot call GetResults on this asynchronous info because the underlying operation has not completed.
לא ניתן לקרוא ל-GetResults במידע אסינכרוני זה מאחר שהפעולה הבסיסית לא הושלמה.
SetObjectData is obsolete. Serialization must call the constructor implied by the ISerializable interface.
SetObjectData מיושן. על העריכה בסידרה לקרוא לבנאי המשתמע מממשק ISerializable.
You cannot call the LoadCurrentCacheFromDisk method without first setting the RootDirectoryPath property to a valid value.
אין באפשרותך לקרוא לפעולת השירות LoadCurrentCacheFromDisk מבלי להגדיר תחילה את מאפיין RootDirectoryPath לערך חוקי.
Must use UpdateSecureStringValue(), cannot call Update() directly.
יש להשתמש ב - UpdateSecureStringValue (), אין אפשרות לקרוא ל - Update () ישירות.
Operation not allowed after DeleteDatabase call.
הפעולה אינה מותרת לאחר קריאה ל - DeleteDatabase.
Must call UnmarkAll first before marking.
יש לבצע קריאה ל - UnmarkAll לפני הסימון.
A Server session attempted to invoke a client call that is not supported when Microsoft Dynamics AX is running as another user.
הפעלת שרת ניסתה להפעיל קריאת לקוח שאינה נתמכת כאשר Microsoft Dynamics AX פועל כמשתמש אחר.
Unable to connect to the Lync Meeting or call.
לא ניתן להתחבר לפגישת Lync או לשיחה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 119881. מדויק: 119881. זמן שחלף: 484 ms.

i'll call 4444
just call 2315
gonna call 2216
don't call 2162

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo