הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "calorie" לעברית

חפש את calorie ב: הגדרה מילים נרדפות
קלוריה
קלוריות
הקלוריות
שקלוריה
Every calorie he burns makes him sicker.
כל קלוריה שהוא שורף גורמת לו להיות חולה יותר.
Who in here can tell me what a calorie is?
מי יכול להסביר לי מהי קלוריה?
This calorie counting and this intense fixation with...
וספירה קלוריות זה קיבעון אינטנסיבי עם...
Is this regular mayonnaise or reduced calorie?
האם זה מיונז רגיל או מופחת קלוריות?
It's like you have calorie Asperger's.
זה כמו שיש לך קלוריות של אספרגר.
A calorie book as a gift is not so good.
ספר קלוריות בתור מתנה זה לא רעיון טוב.
Bodies that were built to hang onto every calorie found themselves swimming in the superfluous calories of the post-war Western diet.
גופים שנבנו כדי להיאחז בכל קלוריה מצאו עצמם שוחים בעודפי הקלוריות של הדיאטה המערבית של אחרי המלחמה.
It takes about 10 calories to produce every calorie of food that we consume in the West.
נדרשות בערך 10 קלוריות כדי לייצר כל קלוריה של אוכל שאנו צורכים במערב.
I'm obviously not going to buy you a calorie book.
כמובן שאני לא אקנה לך ספר קלוריות.
One little software program, called the fat insulin receptor gene, basically says, "Hold onto every calorie, because the next hunting season may not work out so well."
תוכנה אחת קטנה, שנקראת גן השומן והאינסולין, אומרת בעיקרון, "תחזיק כל קלוריה, מפני שבעונת הציד הבאה אולי לא תצליח כל כך"
For me it may be: every calorie you consume, you conserve, because I come from a very cold climate.
עבורי יכול להיות: כל קלוריה שאתה אוכל - תאגור, כי אני מגיע מאקלים קר מאוד.
For every calorie of food that we consume here in Britain today, 10 calories are taken to produce it.
על כל קלוריה של אוכל שאנחנו צורכים בבריטניה היום, נדרשות 10 קלוריות כדי לייצר אותה.
Plus, I whipped up these high- calorie protein bars for you to keep your metabolism up.
פלוס, שלפתי את עתיר אלה חטיפי חלבון קלוריות בשבילך כדי לשמור על חילוף החומרים שלך למעלה.
If you can tell me what a calorie is, go ahead.
לי מהי קלוריה, קדימה קלוריות מודדות את.
Do you know how many units of caloric energy it takes to make a single calorie of beef steak?
אתה יודע כמה יחידות קלוריות דרושות כדי להכין קלוריה אחת של סטייק בקר?
Like an athlete training for the Olympics, she counted every calorie, went to bed every night at nine.
כמו אתלט שמתאמן למשחקים, האולימפיים, היא ספרה כל קלוריה הלכה לישון בכל לילה בתשע.
If you eat 3 cookies and 50 calorie plum and you had 140 calories
אם את תאכלי 3 עוגיות, ו -50 קלוריות של שזיף, ויש לך 140 קלוריות
There are 10 calories of hydrocarbon energy -oil and natural gas- in every calorie of food you and I eat in the industrialized world.
יש היום 10 קלוריות של אנרגיה פחמימנית - נפט וגז טבעי - בכל קלוריה של מזון שאתה ואני אוכלים בעולם המתועש.
Even if there's a Guinness world record holder of calorie counting, calories in to the calories out, nobody can do it.
גם אם יש שיא עולמי של ספירת קלוריות, קלוריות נצרכות מול קלוריות נשרפות, אף אחד לא יכול לעשות את זה.
Introducing the Burke Ryan Calorie Reduction Plan.
מציגים, התכנית של בורק ריאן להפחתת קלוריות.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 80. מדויק: 80. זמן שחלף: 48 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo