הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "can carry" לעברית

יכול לשאת יכול לסחוב יכולים לשאת יכולה לשאת
תוכל לסחוב
יכול להמשיך
יכולים לסחוב
יכולה לסחוב
מסוגל לשאת
יוכל לשאת
יכול לקחת
שתוכלו לשאת
שנוכל לשאת
שיכול לשאת
יכולים להמשיך
You sure you can carry this?
אתה בטוח שאתה יכול לשאת את זה?
Just take what you can carry, now.
פשוט לקחת את מה שאתה יכול לשאת, עכשיו.
Bring only what you can carry.
"תביא רק מה שאתה יכול לסחוב"
I can carry this, if you want.
אני יכול לסחוב את זה, אם אתה רוצה.
They can carry heavy loads, bring up babies, cook dinner...
הם יכולים לשאת משא כבד, לגדל תינוקות, לבשל ארוחות...
Pick up what you can carry, especially the camera equipment.
קחו מה שאתם יכולים לשאת במיוחד את ציוד הצילום.
Even if you can carry it yourself.
גם אם אתה יכול לשאת את זה בעצמך.
I can carry my life in a backpack.
אני יכול לשאת את חיי בתרמיל.
A child must be able to judge which branches can carry her weight.
ילדתה חייבת להיות מסוגלת לשפוט איזה מהענפים יכול לשאת את משקלה.
He can carry a book but not a pen.
הוא יכול לשאת ספר אך לא עט.
I can carry a lot at a time.
אני יכול לסחוב הרבה בכל פעם.
Please, I can carry him.
בבקשה, אני יכול לסחוב אותו.
I've brought more I can carry it
הבאתי עוד אני יכול לסחוב את זה
Insects' armour can carry colours that can camouflage or communicate.
שיריון החרקים יכול לשאת צבעים שמשמשים להסוואה או תקשורת.
Come on, take what you can carry!
בחייך, לקחת את מה שאתה יכול לשאת!
He can carry anything he wants.
הוא יכול לשאת כל מה שירצה.
It can carry 100 gallons a day!
הוא יכול לסחוב 100 גלונים ביום!
My vehicle and all the juice I can carry.
הרכב שלי וכל הדלק שאני יכול לשאת
I'd better take all I can carry.
כדאי לקחת כל מה שאני יכול לסחוב.
No. I can carry her.
לא, אני יכול לסחוב אותה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 538. מדויק: 538. זמן שחלף: 128 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo