הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "caregiver" לעברית

חפש את caregiver ב: הגדרה מילים נרדפות
מטפל
מטפלת
מטפלים
המטפלת
המטפל
למטפל
כמטפלת
שמטפלת
ומטפלת
I have to interview a parent or caregiver about their lives.
אני צריך לראיין הורה או מטפל על החיים שלהם.
Congratulations, you're a certified caregiver.
מזל טוב, אתה מטפל מוסמך.
Is there any other caregiver in the baby's life?
האם יש מטפלת אחרת בחייו של התינוק?
I don't want Lyla to be a caregiver her whole life, son.
אני לא רוצה שלילה תהיה מטפלת כל חייה, בן.
I'm not cut out to be a caregiver.
אני לא עשוי מחומר של מטפלים.
No, any caregiver out there can do this-
לא, כל מטפל יכול לעשות את זה.
You can't enlist in a clinical trial without a caregiver.
אתה לא יכול להתנדב לניסוי קליני בלי מטפל.
I was supposed to run a contest, not become a primary caregiver.
הייתי, אמור להריץ תחרות, לא נעשה מטפל ראשי.
So, tell me, why'd you choose to be a caregiver?
אז, תגיד לי, למה בחרת להיות מטפל?
You know, over the years, Trevor's never become attached to any caregiver.
אתה יודע, במהלך השנים, טרוור מעולם לא נקשר לאף מטפל.
But there's surely someone in your family who can be a caregiver to this child.
אבל יש בוודאי מישהו במשפחה שלך מי יכול להיות מטפל לילד הזה.
Actually, I was 12 when I had my first caregiver fantasy.
למעשה, הייתי בן 12 כאשר הייתה לי לראשונה פנטזיה על מטפלת.
In addition, Faith is a pediatrician who plans to become a full-time caregiver.
בנוסף, פיית' היא רופאת ילדים שמתכננת להיות מטפלת במשרה מלאה.
Doula is the feminine version of the ancient Greek word "doulos," which means servant or caregiver.
דולה' זה הגרסה הנשית' "מהמילה היוונית הקדומה"דולוס מה שאומר משרתת או מטפלת.
I was transferred to the States about nine months ago, and we've yet to find a permanent caregiver for Trevor.
הועברתי לארצות הברית לפני כמעט תשעה חודשים, ועדיין לא מצאנו מטפל קבוע בשביל טרוור.
He shouldn't be forced to endure them now simply because a caregiver was too unconcerned to ask what he might prefer to watch.
לא צריך להכריח אותו, לסבול אותם כעת רק כי מטפל היה אדיש מדי מכדי לשאול במה הוא העדיף לצפות.
No, honestly, Jeff, she just told me you were a natural caregiver.
לא, באמת, ג"ף, היא רק אמר לי היית מטפלת טבעית.
But, you know, if you can't be a responsible caregiver, then find someone who can.
אבל, אתם יודעים, אם אי אפשר להיות מטפל אחראי, אז צריך למצוא מישהו שכן יכול.
As a matter of fact, I'm glad it happened because Sammi is such a good caregiver and it affords me extra time with her.
למעשה, אני שמח שזה קרה, כי סאמי מטפלת כל-כך טובה, וזה מאפשר לי לבלות יותר זמן במחיצתה.
People need me. I'm a caregiver, it's what I do and...
אנשים זקוקים לי, אני מטפלת, זה מה שאני עושה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 123. מדויק: 123. זמן שחלף: 68 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo