הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "carvings" לעברית

חפש את carvings ב: הגדרה מילים נרדפות
גילופים
התגליפים
חריטות
ופיתוחים
Those carvings are modeled after 11th century chess pieces.
גילופים הם מודל לאחר כלי שחמט המאה ה -11.
You see unambiguous carvings that clearly are geometric in nature, tons of right angles.
אתה רואה גילופים שאינם משתמעים לשתי פן כי בבירור הם גיאומטריים בטבע, טונות של זוויות ישרות.
I saw the carvings you did in the cave.
ראיתי את התגליפים, שעשית בקיר המערה
Gorky, as a child, would go to this island with his mother, who would show him the detailed carvings on the walls of the church.
כילד, גורקי היה מבקר באי הזה עם אימו, שהראתה לו את התגליפים המפורטים על קירות הכנסייה.
You're saying I have to get flesh carvings like the one on your back?
אתה אומר שאני צריך לעשות חריטות בבשר כמו על הגב שלך?
But do these carvings actually provide historical proof of the great flood that was described in the Bible?
אבל לעשות גילופים אלה ממש לספק הוכחה היסטורית של שיטפון גדול כי תוארה בתנ"ך?
Asevidenceto support their claims, ancient astronaut theorists point to early Japanese carvings and statuary, each suggesting a variety of extraterrestrial encounters.
לראיה כדי לתמוך בטענותיהם, עתיק תיאורטיקנים האסטרונאוט מצביעים גילופים יפניים מוקדם פסלים, כל דבר המצביע על מגוון של חוצנים מפגשים.
There are carvings and engravings from this period but they're small, portable, much like the work of primitive peoples today.
יש גילופים וחריטות מתקופה זו אבל הם קטנים, ניידים, הרבה כמו העבודה של עמים פרימיטיביים היום.
But if ancient aliens possessed the technology to travel the universe, with the only evidence of their journey be in the form of a few carvings, or a mysterious map?
אבל אם חייזרים קדמונים החזיקו הטכנולוגיה לנסוע היקום, עם העדות היחידה מסעם להיות בצורה של כמה גילופים, או מפה מסתורית?
I saw the carvings you did in the walls of the cave. I think you'll manage.
ראיתי את התגליפים שעשית בקיר המערה, אני חושב שתסתדר.
It's very interesting that these carvings are found at 12,000 feet because that kind of implies that civilization started at the top and then worked its way back down as the waters of the flood receded.
זה מאוד מעניין כי גילופים אלה נמצאים ב 12,000 רגל בגלל סוג כזה של מרמז כי הציוויליזציה התחיל בראש ואז פילס את דרכו חזרה למטה כמו מי המבול נסוג.
They're Carvings From An Ancient Zuni Tribe From New Mexico.
הם גילופים משבט זוני עתיק מניו מקסיקו.
Look at the carvings.
הסתכל על התגליפים.
These carvings tell a story.
גילופים אלה לספר סיפור.
Were there carvings on that altar?
היו גילופים על המזבח?
Look how delicate these carvings are.
תראה כמה עדין גילופים אלה.
Welcome to the Crafty Carver, home of bear-themed carvings and novelties.
ברוכים הבאים ל -"מגלפת השנונה", ביתם של גילופים והמצאות במוטיב הדוב.
Past the wonderful wall filled with the juxtaposition that I was talking about; beautiful carvings set into the walls above the neon "Ristorante" sign, and so on.
מעבר לקיר הנפלא המלא באותה סמיכות שדיברתי עליה; גילופים יפים מקובעים בקירות שמעל לשלט הניאון "מסעדה" וכן הלאה.
Could these ancient stone carvings actually be primitive portraits of visitors from the sky?
אלה יכולים גילופי אבן עתיקים למעשה להיות דיוקנאות פרימיטיביים של מבקר מן השמים?
Little things, like the wood carvings in Ensign Kim's quarters.
דברים קטנים, כמו תגליפי העץ במגורים של סג"מ קים.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 95. מדויק: 95. זמן שחלף: 78 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo