הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "central" לעברית

חפש את central ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

337
142
107
53
OptiPlex remote control solutions offer simple central management of your business assets.
פתרונות השליטה מרחוק של OptiPlex מספקים ניהול מרכזי פשוט של הנכסים העסקיים שלך.
Dell Support Center is one central location that houses the tools you need for making them easy to find and easy to use.
מרכז התמיכה של Dell הוא מקום מרכזי אחד שמכיל את הכלים הדרושים לך כך שתוכל לאתר אותם ולהשתמש בהם בקלות.
Any big event like this is sucker central.
סופר כל אירוע גדול כמו זה הוא פרייר מרכזי.
Give me a central line kit.
טוב, תביאו לי ערכת עירוי מרכזי?
Store tables in a central |1 location.
אחסן טבלאות במיקום מרכזי של |1.
So these ants don't have any central coordinator.
לנמלים אלו אין איזה גורם מרכזי שמתאם ביניהן.
Politically defined state with a geographic area governed by a central government
מדינה המוגדרת מבחינה מדינית עם אזור גיאוגרפי שנשלט על-ידי ממשל מרכזי
A central source for procurement information to simplify administration and improve productivity
מקור מרכזי למידע רכישה, כדי לפשט את הניהול ולשפר את הפרודוקטיביות
They have little electrons that swarm around a central nucleus with neutrons and protons.
יש להם אלקטרונים קטנים שחגים סביב גרעין מרכזי עם נויטרונים ופרוטונים.
Keep everyone in the loop with a central place for news.
עדכן את כולם בעזרת מקום מרכזי לחדשות.
You can use the PowerVault DL Appliance to back up data from remote offices to your data center, setting up backup tasks and policies, as well as performing system monitoring and maintenance from a central location.
ניתן להשתמש בהתקן PowerVault DL לגיבוי נתונים ממשרדים רחוקים למרכז הנתונים שלך, להגדרת משימות ומדיניות גיבוי, כמו גם לביצוע ניטור ותחזוקה של המערכת ממיקום מרכזי.
Administrators can setup backup tasks and policies and do system monitoring and maintenance from a central location.
מנהלי המערכת יכולים להגדיר משימות גיבוי ורכיבי מדיניות ולבצע פעולות בקרת מערכת ותחזוקה ממיקום מרכזי.
Managed from a central site, each remote PowerVault DL2000 delivers rapid recovery at the branch office, while ensuring you are protected with a replica copy at your DR site for restores or tape creation.
כל מערכת PowerVault DL2000 מרוחקת, המנוהלת מאתר מרכזי, מספקת שחזור מהיר במשרד הסניף, ובה בעת מבטיחה שתהיה מוגן עם עותק כפול של אתר השחזור לאחר אסון לצורך שחזורים או ליצירת קלטות.
That's really the central one, I believe.
זה באמת מרכזי, אני מאמין.
So angiogenesis is really a central process to the pathogenesis of cancer.
אז היווצרות כלי דם חדשים הוא תהליך מרכזי בהתפתחות של הסרטן.
But what Cyrus represented remained absolutely central.
אך מה שכורש ייצג נשאר מרכזי לחלוטין.
It had a separate memory and central processor.
היה לו זכרון נפרד ומעבד מרכזי.
Privacy was the central challenge in a small data era.
פרטיות היוותה אתגר מרכזי בעידן של נתונים מועטים.
You put a central line in my patient without notifying me first.
הכנסת צנתר קו מרכזי למטופלת שלי בלי להודיע לי קודם.
Zip64 central directory structure is not supported.
מבנה Zip64 לא נתמך בספרייה המרכזית.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3669. מדויק: 3669. זמן שחלף: 90 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo