הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "centralization" לעברית

חפש את centralization ב: מילים נרדפות
מרכוז
You know, it would sure be a lot easier if there was a centralization of all this information.
את יודעת, זה יכול היה להיות הרבה יותר קל אם היה ריכוז של כל המידע הזה.
with a centralized command centralization structure, and... things like that.
עם פיקוד מרכזי..., מבנה מרכזי ודברים דומים.
Given the centralization of RF cables, it appears all the camera feeds go into this room in the basement, adjacent to the fight cage.
בהתבסס על ריכוז, כבלי תדרי הרדיו נראה שכל המצלמות מכוונות לחדר הזה במחסן, בסמוך לקרב בכלוב.

תוצאות נוספות

[GeneralizableElement - WFR2] - No generalizable element can have a supertype generalization to an element which is a leaf.
[GeneralizableElement - WFR2] - לרכיב הניתן להכללה לא יכולה להיות הכללת סוג-על לרכיב שהוא עלה.
UML Generalization relationship can not exist between two different types of generalizable element.
קשר גומלין של הכללת UML אינו יכול להתקיים בין שני סוגים שונים של רכיב הניתן להכללה.
You've got to extract generalizations so you can produce and understand new sentences.
צריך לחלץ הכללות שאיתן אפשר להפיק ולהבין משפטים חדשים.
UML Generalization's source or destination is not a generalizable element.
מקור או יעד של הכללת UML אינו רכיב הניתן להכללה.
[Package - WFR1] - A package may only own or reference packages, subsystems, classifiers, associations, generalizations, dependencies, constraints, collaborations, messages and stereotypes.
[Package - WFR1] - חבילה יכולה להיות רק הבעלים או הגורם המפנה של חבילות, מערכות משנה, מסווגים, שיוכים, הכללות, יחסי תלות, אילוצים, שיתופי פעולה, הודעות וסטריאוטיפים.
I'll just mention two generalizations in this area.
בתחום זה אציין רק שתי הכללות.
[Namespace - WFR1] - If a contained element, which is not an association or generalization has a name, then the name must be unique in the namespace.
[Namespace - WFR1] - אם לרכיב כלול שאינו שיוך או הכללה יש שם, השם חייב להיות ייחודי במרחב השמות.
[Class - WFR2] - A class can only contain classes, associations, generalizations, use cases, constraints, dependencies, collaborations and interfaces as a namespace.
[Class - WFR2] - מחלקה יכולה להכיל רק מחלקות, שיוכים, הכללות, מקרי שימוש, אילוצים, יחסי תלות, שיתופי פעולה וממשקים כמרחב שמות.
Let me start with the problem of generalization.
הרשו לי להתחיל עם הבעיה של הכללה.
These generalizations always seemed inaccurate to me.
הכללות אלה תמיד נראו, לא מדויקות בעיניי
My god, that is such an incredible generalization it's barely worth responding to.
אלוקים, זו הכללה מדהימה שבקושי שווה התייחסות.
And these generalizations have caused injuries to some white folks who didn't deserve them.
וההכללות האלה גרמו פצעים לכמה אנשים לבנים שזה לא הגיע להם.
They don't make generalizations about people...
That is a gross generalization, not to mention totally offensive.
זו הכללה גסה, שלא לדבר על מתקפת לחלוטין.
Of course, this example is a generalization.
כמובן, דוגמא זו היא הכללה.
[Generalization - WFR1] - A generalizable element may only be a subclass of generalizable element of the same kind.
[Generalization - WFR1] - רכיב הניתן להכללה יכול להיות רק מחלקת משנה של רכיב הניתן להכללה מאותו סוג.
Two generalizable elements cannot have a generalization and a nesting relationship at the same time.
לשני רכיבים הניתנים להכללה לא יכול להיות קשר גומלין של הכללה ושל קינון בו-זמנית.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 73. מדויק: 3. זמן שחלף: 457 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo