הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "certainty" לעברית

ראה גם: absolute certainty
חפש את certainty ב: הגדרה מילים נרדפות
ודאות
ודאי
ביטחון
בטוחה
בבטחון
בוודאות הוודאות בודאות וודאות
לוודאות
בביטחון
לודאות
הודאות

הצעות

His eyes are filled with a different kind of certainty.
עיניו מתמלאות סוג שונה של ודאות.
Believe me, that kind of certainty creates it's own problems.
תאמין לי, ש סוג של ודאות יוצר אותו היא בעיות שלו.
You want to tell me the source of that certainty?
אתה רוצה להגיד לי שהמקור לכך הוא ודאי?
Why is it such a certainty that we're supposed to be together?
למה זה כל-כך ודאי שאנחנו אמורים להיות ביחד?
I have all the certainty I need.
יש לי את כל ביטחון שאני צריך.
What would you say is the level of certainty on this?
מה היית אומר היא ברמת ודאות על זה?
We are speaking of possibility, not certainty.
אנחנו מדברים על אפשרות, לא ודאות.
Show there could be no certainty about the events on Everest.
להראות שאין ודאות בקשר לאירועים על ההר.
Can you say that with 100% certainty?
האם אתה יכול לומר שזה עם ודאות של 100%?
I can tell you with certainty who wrote that one.
אני יכול להגיד לך עם ודאות שכתבה שאחד כפי שניתן?.
Doubt can be a bond as powerful and sustaining as certainty.
ספק יכול להיות קשר חזק ומנחם כמו ודאות.
You know, whenever I hear a man possessed of such certainty,
אתה יודע, בכל פעם שאני שומע אדם אחוז דיבוק של ודאות כזו,
I think that much is a matter of near certainty.
אני חושב שהרבה הוא עניין של ודאות קרובה.
Isn't a certainty stronger than a doubt?
האם אין ודאות חזקה יותר בספק?
but there was a certainty about him,
"אבל היה בו משהו ודאי,
There's no certainty that he did not.
אין כל ודאות כי הוא לא עשה.
It would be nice to have some certainty in our lives.
יהיה נחמד שתהיה קצת ודאות בחיינו.
To provide certainty where there otherwise might be none.
לספק ודאות במקום שבלעדיה עלול להיות ספק.
One of the few certainties in life is that persons of certainty should certainly be avoided.
אחד כמה ודאויות בחיים הוא שבהחלט צריכים להימנע אנשים של ודאות.
I would rather have hope with you Than certainty anywhere else.
אני מעדיפה תקווה איתך מאשר ודאות במקום אחר.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 585. מדויק: 585. זמן שחלף: 140 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo