הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "characteristic" לעברית

חפש את characteristic ב: הגדרה מילים נרדפות
מאפיין
תכונה
אופייני
מאפייני
אופיינית
מאפיינת
המאפיינים
המאפיין
התכונה המאפיינת אותו
מגדירה אותנו
תכונות
האופייניים
So ancient, it shares at least one characteristic with reptiles.
הוא קדום כל כך עד שהוא חולק לפחות מאפיין אחד עם הזוחלים.
It is characteristic of him to go to work before breakfast.
זה מאפיין אותו לצאת לעבודה לפני ארוחת בוקר.
It's not an unusual human characteristic to reduce the natural world down to very few elements.
זו לא תכונה אנושית לא רגילה להפחית את העולם הטבעי לכמה אלמנטים בודדים.
What physical... characteristic would you say is common to all of them?
איזה תכונה גופנית משותפת לכולן, לדעתך?
Secretariat a bit uneasy, but that seems characteristic for him.
סקרטריאט קצת לא רגוע אבל זה אופייני לו.
Look, the lensing around these edges is characteristic of an Einstein-Rosen Bridge.
תראה, העידוש סביב הקצוות אופייני לגשר איינשטיין-רוזן.
But technology was not the only characteristic these ancient deities had in common.
אבל הטכנולוגיה הייתה לא מאפיין רק האלוהויות העתיקות האלה היו ב משותף.
It is a characteristic of partners to record their crimes so they can relive the fantasy later.
זה אופייני לשותפים לצלם את הפשעים שלהם כדי שהם יוכלו לחיות מחדש את הפנטזיה.
You want to judge a fellow human being based solely on one external characteristic?
אתה שופט בן אדם כמוני וכמוך רק בגלל תכונה חיצונית אחת?
Enter a value in the Variation box to specify how much more or less than the original value the brush characteristic will vary.
הזינו ערך בתיבה 'וריאציה' כדי לציין בכמה יגדל או יפחת מאפיין המברשת לעומת הערך המקורי.
Moving six youngsters under such conditions seems a hard task, but rats are resilient creatures, a characteristic that makes them suited to living in these unnatural surroundings.
העברת שישה גורים בתנאים כאלה נראית משימה קשה, אבל לחולדות יש כושר התאוששות, מאפיין שבזכותו הן מתאימות לחיים בסביבה מאוד לא טבעית זו.
It's not like the ability to write about real estate is, like, an inborn characteristic, you know?
הוא לא אוהב את היכולת לכתוב על הנדל"ן הוא, כמו, מאפיין מולד, אתה יודע?
But another fundamental characteristic about planets is what you don't see here, and that's the star, the Sun, that all of the planets in the solar system are orbiting around.
אבל מאפיין יסודי נוסף של כוכבי-לכת הוא משהו שלא רואים כאן: והוא הכוכב, השמש, שכל כוכבי הלכת במערכת השמש חגים סביבה.
Actually the depth and uniformity of the burn pattern is something you would see if the body was covered in something like lava, but with a lower burn temp and an added chemical characteristic.
למעשה בעומק ואחידות של צורת הכוויות הוא משהו שהיית רואה אם הגוף היה מכוסה במשהו כמו לבה, אבל עם טמפ לשרוף נמוך ו מאפיין כימי הוסיף.
sorts tasks by a characteristic, such as task duration, priority, or finish date, and displays the tasks grouped by that characteristic.
ממיין פעילויות לפי מאפיין, כגון משך פעילות, עדיפות או תאריך סיום ומציג את הפעילויות שקובצו לפי מאפיין זה.
Its mobility is its defining characteristic.
כושר התנועה שלו היא התכונה המאפיינת אותו.
Indicates the document characteristic to search for.
מציין את מאפיין המסמך שאותו יש לחפש.
The second characteristic component of regret is a sense of bewilderment.
המרכיב השני של חרטה הוא תחושה של בילבול.
All human beings share this characteristic.
כל אדם בעולם מגיב באותו אופן.
It is a characteristic you might want to reflect upon.
זה מאפיין שעליו אולי כדאי לך להרהר.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 180. מדויק: 180. זמן שחלף: 95 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo