הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "check" לעברית

חפש את check ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

3738
2718
1429
1325
1275
i'll check 1071
Silverlight can periodically check for, download and install updates automatically using these settings.
Silverlight יכול לבדוק באופן תקופתי אם קיימים עדכונים, להוריד ולהתקין אותם באופן אוטומטי לפי הגדרות אלה.
Go online to check for Windows Updates.
עבור למצב מקוון כדי לבדוק אם קיימים עדכונים של Windows Update.
Cannot check the modified state of a PropertyBag that is not in tracking state.
אין אפשרות לבדוק את המצב שהשתנה של PropertyBag שאינו במצב מעקב.
Microsoft Dynamics CRM was unable to check for updates. Please try again later.
ל - Microsoft Dynamics CRM לא היתה אפשרות לבדוק אם קיימים עדכונים. נא נסה שוב מאוחר יותר.
Website addresses will not be sent to Microsoft unless you choose to check them.
כתובות של אתרי אינטרנט לא יישלחו אל Microsoft, אלא אם תחליט לבדוק אותן.
SmartScreen Filter cannot check this website because the Microsoft online service is temporarily unavailable.
למסנן SmartScreen אין אפשרות לבדוק אתר אינטרנט זה משום שהשירות המקוון של Microsoft אינו זמין באופן זמני.
No outgoing EndpointAddress is available to check the identity on a received reply.
אין שום כתובת יוצאת זמינה של EndpointAddress כדי לבדוק את הזהות במענה שהתקבל.
Processing was can check status and progress with GetAnalysisInfo()
העיבוד התחיל. באפשרותך לבדוק את המצב ואת ההתקדמות באמצעות GetAnalysisInfo ()
When you create nested AP Divs, check their appearance in various browsers frequently during the design process.
כשיוצרים רכיבי AP Div, יש לבדוק לעתים קרובות את המראה שלהם בדפדפנים שונים במהלך העיצוב.
The account monitoring process allows SharePoint to check on the password expiry status of all managed accounts.
תהליך ניטור החשבון מאפשר ל - SharePoint לבדוק את מצב תפוגת הסיסמה של כל החשבונות המנוהלים.
Digimarc recommends that you check the signal strength meter before publishing your images.
חברת Digimarc ממליצה לבדוק את מד עוצמת האות לפני פרסום התמונות.
Some foods, polluted should check their home.
במזונות מסוימים, מי-תהום מזוהמים - .אנחנו צריכים לבדוק את הבית שלהם.
You could check with our RA.
אתם יכולים לבדוק עם אחראי המעונות, אולי הוא יודע.
I need to check my e-mail.
אבוא איתך, אני צריכה לבדוק את הדואר האלקטרוני שלי.
Check, check, check, check.
Unexpected Error: Please check the current version of VBScript.
שגיאה לא צפויה: נא בדוק את הגרסה הנוכחית של VBScript.
Always perform this check when starting Internet Explorer.
בצע בדיקה זו תמיד בעת הפעלת Internet Explorer.
The LPVersioning file has an invalid value. Please check the Exchange Log for more information.
הקובץ LPVersioning מכיל ערך לא חוקי. עיין ביומן הרישום של Exchange לקבלת מידע נוסף.
Connection failure. Please check inner WebException for more detail.
כשל בחיבור. בדוק WebException פנימי לקבלת פרטים נוספים.
This topic provides a check list of the recommended tasks to perform after you deploy Exchange 2010.
נושא זה מספק רשימת משימות מומלצות לביצוע לאחר פריסת Exchange 2010.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 31218. מדויק: 31218. זמן שחלף: 353 ms.

i'll check 1071

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo