הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "choose" לעברית

ראה גם: if you choose choose edit
חפש את choose ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

to choose 1928
302
159
You can choose the e-mail message folder to read when you call in to Outlook Voice Access.
באפשרותך לבחור את תיקיית הודעות הדואר האלקטרוני שתוצג לקריאה כשתתקשר אל Outlook Voice Access.
Allow Excel to choose the paragraph direction based on the language that is being typed.
אפשר ל - Excel לבחור את כיוון הפיסקה בהתאם לשפה המוקלדת.
Clear the PivotChart so that you can choose different data to analyze.
נקה את ה - PivotChart כדי שתוכל לבחור נתונים אחרים לניתוח.
Click Select to choose a client certificate.
לחץ על הלחצן בחירה כדי לבחור אישור (הרשאת) לקוח.
OneNote can automatically choose a port setting, or you can specify which port to use.
OneNote יכול לבחור הגדרת יציאה באופן אוטומטי; לחלופין, באפשרותך לציין את היציאה שבה יש להשתמש.
Click to open a window where you can choose items to be shown in this Web Part.
לחץ כדי לפתוח חלון שבו באפשרותך לבחור פריטים שיוצגו ב - Web Part זה.
With the Latitude XT, you get great features and the flexibility to choose the options you need.
עם Latitude XT תקבל תכונות נהדרות ואת הגמישות לבחור בין האפשרויות שלהן אתה זקוק.
Click to choose the type of activity used to track this record in Microsoft Dynamics CRM.
לחץ כדי לבחור את סוג הפעילות המשמש למעקב אחר רשומה זו ב - Microsoft Dynamics CRM.
Once in Flash, you can choose another type if necessary.
במקרה הצורך במהלך עבודה ב - Flash, ניתן לבחור סוג אחר.
When you print to a non-PostScript printer, you can choose to rasterize all artwork during printing.
כשמדפיסים ממדפסת שאינה מדפסת PostScript, ניתן לבחור להוסיף רסטר לכל הגרפיקה במהלך ההדפסה.
InDesign includes a number of search presets that you can choose from the Queries menu.
InDesign כולל מספר הגדרות חיפוש קבועות מראש שניתן לבחור מתפריט 'שאילתות'.
Plus, choose from 7 vibrant colours or 200 artist designs from the Design Studio.
בנוסף לכך, תוכל לבחור מבין 7 צבעים מלאי חיים או מתוך 200 עיצובים אמנותיים מתוך Design Studio.
Photoshop has several sample scripts you can choose.
Photoshop כוללת מספר סקריפטים לדוגמה שניתן לבחור בהם.
You assign one layer as a reference layer, or let Photoshop automatically choose the reference layer.
ניתן להקצות שכבה כשכבת להתייחסות או להניח ל - Photoshop לבחור את שכבת ההתייחסות אוטומטית.
For example, to include alternate renditions with a multimedia file, choose Acrobat 6.0 compatibility.
לדוגמה, כדי לכלול עיבודים חלופיים של קובץ מולטימדיה, יש לבחור תאימות ל - Acrobat 6.0.
You can choose default InDesign marks, or marks from other applications as listed.
ניתן לבחור את סימני ברירת מחדל של InDesign, או סימנים מיישומים אחרים כמפורט.
You can choose to associate a content database with a specific server that is running the Microsoft SharePoint Foundation search service.
באפשרותך לבחור לשייך מסד נתונים של תוכן לשרת ספציפי שמפעיל את שירות החיפוש של Microsoft SharePoint Foundation.
You can't choose your friends.
זה נכון, אתה לא יכול לבחור את החברים שלך.
You can choose how cookies are handled in the Internet zone. This overrides your default settings.
באפשרותך לבחור כיצד לטפל בקבצי Cookie באזור האינטרנט. הגדרות אלה גוברות על הגדרות ברירת המחדל שלך.
Show me a webpage after setup to choose more search providers
לאחר ההתקנה, הצג דף אינטרנט שבו אוכל לבחור ספקי חיפוש נוספים
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 14734. מדויק: 14734. זמן שחלף: 95 ms.

to choose 1928

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo