הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "civic" לעברית

ראה גם: civic duty
חפש את civic ב: הגדרה מילים נרדפות
אזרחית
אזרחי
עירוני
האזרחית סיוויק
אזרחיים
האזרחי
העירוני
האזרחיים
סיביק
העירוניים
העירוניות
העירונית
אזרחיות

הצעות

63
I don't need you to lecture me on civic responsibility.
אני אינך מצליח ליצור צריך אותך כדי להרצות לי על אחריות אזרחית.
It has to be about lifelong civic participation and public engagement that we all encourage as societies.
זה צריך להיות על השתתפות אזרחית למשך כל החיים ופעילות ציבורית שכולנו מעודדים כחברות.
It's supposed to be a civic organization, like the Elks.
זה אמור להיות ארגון אזרחי, כמו האלקים.
Two, this project would enhance your reputation as a sympathetic civic leader.
השניה, הפרויקט הזה יגדיל את המוניטין שלך כמנהיג אזרחי סימפטי.
That's a civic improvement project, okay?
זה פרוייקט שיפור עירוני, טוב?
TK: A positive feedback loop there between great symbolism and civic pride.
ט.ק: לולאת משוב חיובית שיש בין סמליות מעולה וגאווה אזרחית.
The marriage of good design and civic pride is something that we need in all places.
הנישואין של עיצוב טוב וגאווה אזרחית זה משהו שאנחנו צריכים בכל המקומות.
I had this whole section on civic pride.
היה לי נושא שלם של גאווה אזרחית.
I mean, whatever happened to civic pride, helping out the po-lice?
אני מתכוון, מה קורה לגאווה אזרחית, עוזר מהמשטרה?
I'll bet he wasn't trying to teach you about civic morality.
אני בטוח שהוא לא ניסה ללמד אותך על מוסריות אזרחית.
Mozzie's explaining why I should recategorize the Vulture as a civic hero.
מוזי מסביר למה אני צריך להחשיב את הנשר כגיבור אזרחי.
How about a sense of civic pride?
מה דעתך על מעט גאווה אזרחית -
Reverend Price is a civic and religious leader and a humanitarian.
הכומר פרייס הוא מנהיג אזרחי ודתי, ואדם הומניטרי.
SAMCRO is a leader in perpetuating civic reform.
סאם קרואו הם המנהיגים של הנצחת רפורמה אזרחית.
Treason, international espionage, massive destruction of civic property.
בגידה, ריגול בינלאומי, הרס מסיבי של רכוש אזרחי.
And they still remain as icons of civic response in the face of shared, uncertain, collective threat.
הם עדיין נותרו כסמל לתגובה אזרחית אל מול איום משותף, לא וודאי, קיבוצי.
But we can also celebrate and support and reward the people trying to use cognitive surplus to create civic value.
אבל אנחנו גם יכולים לרומם ולתמוך ולתגמל אנשים המנסים להשתמש בעודף תודעתי כדי ליצור ערך אזרחי.
Now I don't want to leave the impression that civic hacking is just an American phenomenon.
עכשיו, איני רוצה להשאיר את הרושם שהאקינג אזרחי הוא רק תופעה אמריקאית.
22501, you have been found by the corporate court guilty of civic debt default.
22501, אתה כבר נמצא על ידי בית המשפט התאגידי אשם במחדל חוב אזרחי.
Extortion, attempted bribery of a civic official, aggravated assault.
סחיט שוחד, ניסה של רשמי אזרחי, תקיף בנסיבות מחמירות.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 303. מדויק: 303. זמן שחלף: 139 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo