הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "civil liberties" לעברית

חפש את civil liberties ב: מילים נרדפות
זכויות האזרח
חרויות אזרח
חירויות האזרח
חירויות אזרח
לזכויות האזרח
זכויות אזרח
לחירויות אזרח
מזכויות האזרח
חרויות האזרח
מחירויות האזרח
This is a violation of our civil liberties.
זו הפרה של זכויות האזרח שלנו?
I'm not asking Americans to give up their civil liberties.
אינני מבקש מהאמריקאים לוותר על זכויות האזרח שלהם.
I'm going to distribute my documentary film, help some women in the Middle East get some more civil liberties.
אני מתכוונת להפיץ את, הסרט הדוקומנטרי שלי לעזור לנשים במזרח התיכון להשיג יותר חרויות אזרח.
You may save some dollars and cents now, but it will pale in comparison to the lawsuit from the Civil Liberties Union.
אתה יכול לחסוך כמה דולרים וסנטים עכשיו, אבל זה יחיור בהשוואה לתביעה המשפטית מה התאחדות חרויות אזרח.
In this new world civil liberties are challenged, not by the bureaucrats in Washington.
בעולם החדש הזה חירויות האזרח הם מהוות אתגר, לא ע"י הביורוקרטים שבוושינגטון.
This is a massive violation of my civil liberties.
זוהי הפרה מסיבית חירויות האזרח שלי.
People no longer care about their civil liberties.
אנשים כבר לא אכפת חירויות האזרח שלהם.
They say when people get scared, the first thing they'll give up is their civil liberties.
הם אומרים שכשאנשים מפחדים הדבר הראשון שהם יוותרו עליו הן חירויות האזרח שלהם.
But he's wrong 100% of the time when he oversteps people's civil liberties.
אבל הוא ב -100% מהזמן טועה כשהוא דורס את זכויות האזרח של האנשים.
This bill poses a serious threat to speech and civil liberties for all who use the internet.
החוק הזה מהווה איום ממשי על חופש הדיבור ועל זכויות האזרח של כל מי שמשתמש באינטרנט.
We've spoken to your superiors, explained to them that we view Mr. Jane's actions as a grievous breach of civil liberties.
אנחנו דיברנו עם הממונים שלכם, הסברנו להם שאנחנו רואים את מעשיו של מר ג'יין כהפרה חומרה של זכויות האזרח.
If we break our alliance with the Philippines because of the whims of their would-be despot, we would leave the Filipino people vulnerable to Chinese expansion, which could jeopardize the lives and civil liberties of millions.
אם נפר את הברית שלנו עם הפיליפינים בגלל הגחמות של הרודן לכאורה שלהם, נשאיר את העם הפיליפיני בסכנה מפני התפשטות סין, מה שעלול לסכן את חייהם ואת זכויות האזרח של מיליוני אנשים.
Civil liberties cannot be forged in blood.
את חירויות האזרח לא ניתן לעצב בדם.
Of our civil liberties,
של חירויות האזרח שלנו,
Involved citizens who came down here so that local black folk could have their civil liberties.
שירדו לדרום כדי שהשחורים פה יזכו לקבל את חירויות האזרח שלהם.
The corrupting of our political life had become a living nightmare; nothing was exempt - separation of powers, civil liberties, the rule of law, the relationship of church and state.
השחיתות בפוליטיקה שלנו הפכה לסיוט יומיומי; הכל נפגע - הפרדת הרשויות, זכויות האזרח, שלטון החוק, היחסים בין הדת למדינה.
We have case law precedence, federal tort and civil liberties claims.
טיעון לאי-צדק ממשלתי וטיעון להפרת זכויות האזרח?.
You may tell that tyrant that destroyer of civil liberties that warmonger that I am indisposed.
אתה יכול לומר לעריץ הזה, לשולל זכויות האזרח הזה, למחרחר המלחמה הזה?
You talk about civil liberties, the Constitution.
באים לכאן עם תכנית, מדברים על חירות אזרחית.
I stood up for my patient's civil liberties.
הגנתי על הזכויות של המטופלת שלי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 98. מדויק: 98. זמן שחלף: 143 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo