הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "civil society" לעברית

חפש את civil society ב: מילים נרדפות
חברה אזרחית
החברה האזרחית
ומתורבתת
לחברה האזרחית
חברות אזרחיות
שהחברה האזרחית
והחברה האזרחית
We have three critical terms: economy, civil society and the state.
יש לנו שלושה תנאים קריטיים: כלכלה, חברה אזרחית והמדינה.
EXL: There's a vibrant civil society in China, whether it's environment or what-have-you.
אריק לי: יש חברה אזרחית מלאת מרץ בסין, בין אם היא סביבתית או מה שתרצה.
In the process, I became a civil society diplomat.
בתהליך, הפכתי לדיפלומטית של החברה האזרחית.
The key to all this is reinforcing civil society.
המפתח לכל אלה הוא חיזוק החברה האזרחית.
Says everything about us as a moral and civil society.
אומרת עלינו הכל כחברה מוסרית ומתורבתת.
How we treat prisoners of war says everything about us as a moral and civil society.
הדרך בא אנו מתייחסים לשבויים אומרת עלינו הכל כחברה מוסרית ומתורבתת.
Because civil society is key to raising awareness among vulnerable groups of their legal rights.
כי החברה האזרחית היא המפתח להגברת המודעות בקרב הקבוצות הפגיעות בנוגע לזכויותיהן החוקיות.
The military council has cracked down on civil society and protests and the country's economy continues to suffer.
המועצה הצבאית הגבילה את החברה האזרחית ואת ההפגנות והכלכלה של המדינה ממשיכה להתדרדר
But many people still ask, "Can civil society really make a big difference?
אבל הרבה אנשים עדיין שואלים, "האם החברה האזרחית באמת יכולה לעשות שינוי גדול?
We turned this into a concern of the civil society, and we launched a campaign to preserve the Arabic language.
הפכנו את זה לעניין של החברה האזרחית והשקנו מסע תעמולה לשימור השפה הערבית.
It could create a landscape of rival warlords undermining rule of law and civil society.
זה עשוי ליצור נוף של אדוני מלחמה יריבים שמערערים את שלטון החוק ואת החברה האזרחית.
There are certain human rights and civil society benchmarks that Vietnam will have to meet in order to get the bigger ticket military items.
ישנן זכויות אדם מסוימות וציוני החברה האזרחית כי וייטנאם תצטרך לעמוד על מנת לקבל הפריטים הצבאיים הכרטיס הגדול.
Because, by Western definitions, a so-called civil society has to be separate or even in opposition to the political system, but that concept is alien for Chinese culture.
בגלל, שבהגדרות מערביות, חברה אזרחית לכאורה חייבת להיות נפרדת או אפילו אופוזיציה למערכת הפוליטית אבל הקונספט הזה זר בתרבות הסינית.
Well, reducing the market is really one for governments and civil society. We've got to show we're better.
טוב, הקטנת השוק היא בעצם משימה של הממשלות ושל החברה האזרחית. עלינו להוכיח שאנו טובים יותר.
TJ: It has to be companies. It has to be civil society.
ט.ג'.: זה חייב להיות החברות. זו חייבת להיות החברה האזרחית.
For thousands of years, you have civil society, yet they are consistent and coherent and part of a political order, and I think it's a big cultural difference.
במשך אלפי שנים, הייתה חברה אזרחית, ועדיין הם עקביים וקוהרנטיים וחלק מסדר פוליטי, ואני חושב שזהו הבדל תרבותי גדול.
Now, I hope, in the coming years, that we are able to demonstrate through some concrete examples that fear is receding and that we can take courage from that alliance with civil society in different countries to support their problem-solving,
עכשיו, אני מקווה, שבשנים הקרובות, נוכל להראות באמצעות דוגמאות מוחשיות שהפחד הזה נסוג ואנחנו יכולים לאזור אומץ מהברית הזו עם החברה האזרחית במדינות שונות לסייע להם בפתרון הבעיות שלהם.
Well, the big deal is that this is a public school, and there's this little thing called separation of church and state, which happens to be the pillar of a functioning civil society.
העיניין הגדול הוא, שזה בי"ס ציבורי, וישנו דבר קטן שנקרא הפרדת דת ומדינה, שמסתבר שהוא עמוד התווך של חברה אזרחית מתפקדת.
In other words, we're going to use our most effective institutions - private enterprise co-evolving with civil society and sped by military innovation to go around our least effective institutions.
במילים אחרות, אנחנו הולכים להשתמש באירגונים היותר יעילים שלנו - יזמות פרטית, יחד עם חברה אזרחית שמואצת על ידי חדשנות צבאית כדי לעקוף את הארגונים הפחות יעילים שלנו,
No matter what the issue, and no matter how hard the fight, civil society is central to the blueprint for change.
לא משנה מה הנושא, ולא משנה כמה קשה המאבק, החברה האזרחית היא מרכזית לתוכניות של השינוי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 62. מדויק: 62. זמן שחלף: 81 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo