הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "clerk or" לעברית

Make him a clerk or quartermaster, something of that sort.
בתור פקיד או אפסנאי, משהו מהסוג הזה.
It would be, if the clerk or Mr. Mara or I believed that we were Santa Claus.
זה היה נכון אם הפקיד, או מר מארה או אני היינו חושבים שאנחנו סנטה-קלאוס.
Or clerk or assistant.
או פקידה או עוזרת.
With the benefit of hindsight, I now know the job was to prepare me for life as a clerk or a laborer, but at the time it felt like the job was to kind of bore me into some submission with what was going on around me.
עם היתרון של הראיה לאחור, אני עכשיו יודע שהעבודה היא להכין את עצמי לחיי כפקיד או פועל, אבל בזמנו זה הרגיש כאילו שהעבודה הייתה סוג של לשעממם אותי לכניעה למה שהיה מסביבי.

תוצאות נוספות

They're just the payroll clerks or whatever.
הם אפילו לא חנונים מחוננים הם סתם פקידים וכאלה.
For kings or for clerks Give me francs or dollars or yen
למלכים או לפקידים תן לי פרנקים או דולר או ין
It would be if the clerk here or Mr. Mara or I believed that we were Santa Claus.
וסבירה לחלוטין, לצערי זה היה נכון אם הפקיד, או מר מארה או אני
You may for without you, I would be a lowly clerk, without profit or future.
תוכל, כי בלעדיך הייתי לבלר פשוט, ללא רווח או עתיד.
All right, it's time for a very special guest caller, a friend of mine, who you probably know as the director of such movies as Clerks, or from podcasts and books where he often reminds you that he's the guy
בסדר, הגיע הזמן, למתקשר מיוחד מאוד חבר שלי שאתם ודאי מכירים "כבמאי של הסרט"מוכרים בלבד או מפודקאסטים וספרים שבהם הוא מזכיר שהוא ביים."את "מוכרים בלבד
The clerk says, Certainly, sir.
המוחר אומר, "בוודאי, אדוני"?
I showed the clerk her picture.
כן, רק שהראתי לפקידה את התמונה שלה.
Lawyers, clerks, jurors, everybody talks.
עורכי דין, פקידים, מושבעים כולם מדברים על זה.
Now they are targeting lawyers, even clerks.
עכשיו הם רודפים אחר עורכי דין, אפילו רשמי בית משפט.
But your clerk says he heard two shots!
אבל גברת, העובד שלך אמר שנשמעו שתי יריות!
We gave our multimillion-dollar franchise to the Clerks guy?
אנחנו נתנו את הזיכיון בשווי מאות מיליוני דולרים שלנו לבחור ממוכרים בלבד?
Top right is the judge's clerk, Jan
בפינה הימנית למעלה זו העוזרת המשפטית של השופט, ג'אן.
Today's the file clerk's big scene.
היום זה הסצנה הגדולה של הפקידה - .נכון -
I want Romero's clerk stripped.
אני רוצה שהפקיד של רומרו יסולק מתפקידו.
Who? Barnes' court clerk.
מי - .פקיד בית המשפט של ברנס.
Sorry. Hastings, the new clerk.
סליחה, הייסטינגס, המזכירה הראשית החדשה של התובע.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1403. מדויק: 4. זמן שחלף: 169 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo