הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "client" לעברית

חפש את client ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

A Server session attempted to invoke a client call that is not supported when Microsoft Dynamics AX is running as another user.
הפעלת שרת ניסתה להפעיל קריאת לקוח שאינה נתמכת כאשר Microsoft Dynamics AX פועל כמשתמש אחר.
Cannot connect to Application Object Server for Microsoft Dynamics. Only one client is allowed access until the Enterprise version has been enabled.
אין אפשרות להתחבר לשרת אובייקטי היישומים עבור Microsoft Dynamics. רק לקוח אחד רשאי לגשת עד שהגירסה הארגונית תהפוך לזמינה.
Cannot get IVSSDatabase interface. Check that Visual SourceSafe client is installed properly.
לא ניתן לקבל ממשק כי לקוח Visual SourceSafe מותקן כראוי.
The announcement client must be in the 'Created' state to set this property.
לקוח ההכרזה חייב להיות במצב Created כדי להגדיר מאפיין זה.
The MarshalingBehavior is for use on client endpoints only.
ה - MarshalingBehavior מיועד לשימוש בנקודות קצה של לקוח בלבד.
The entity client's MetadataWorkspace differs from the workspace referenced by the state manager.
ה - MetadataWorkspace של לקוח היישות שונה מסביבת העבודה שאליה מנהל המצב ביצע את ההפניה.
Authenticate client certificates with Active Directory accounts.
אמת אישורי לקוח באמצעות חשבונות של Active Directory.
Gathers signatures needed to complete a Microsoft Office document. This workflow can be started only from within an Office client.
ליקוט חתימות הדרושות להשלמת מסמך Microsoft Office. ניתן להפעיל זרימת עבודה זו רק מתוך לקוח Office.
Outlook on the web doesn't support this type of client computer.
'Outlook באינטרנט' אינו תומך בסוג זה של מחשב לקוח.
The authentication scheme used to authenticate client requests being processed by an HTTP proxy.
סכימת האימות שמשמשת לאימות בקשות לקוח שמעובדות על-ידי HTTP Proxy.
Unauthorized client attempting to access UIAgent RPC interface.
לקוח בלתי מורשה מנסה לגשת לממשק של UIAgent RPC.
Click Select to choose a client certificate.
לחץ על הלחצן בחירה כדי לבחור אישור (הרשאת) לקוח.
Select the check box to require that client components use Windows authentication when connecting to the enterprise application.
בחר בתיבת הסימון כדי לדרוש שרכיבי לקוח ישתמשו באימות של Windows בעת התחברות ליישום הארגוני.
Check with your Dell representative for the latest operating system compatibility for remote client backup.
לפרטים בנוגע לתאימות מערכת ההפעלה העדכנית ביותר לגיבוי לקוח מרוחק, בדוק עם נציג Dell.
A property that can be synchronized with client programs, such as Microsoft Outlook.
מאפיין שניתן לסנכרן אותו באמצעות תוכניות לקוח, כגון Microsoft Outlook.
This determines whether encrypted communication is required between client computers and front-end components of Excel Services.
אפשרות זו קובעת אם נדרשת תקשורת מוצפנת בין מחשבי לקוח לרכיבים חזיתיים של Excel Services.
Later versions of the Subversion client library are not backward-compatible.
אין תאימות לאחור בגרסאות מתקדמות יותר של ספריית לקוח של Subversion.
Indicates whether the report server should use session cookies when communicating with client browsers.
מציין אם שרת הדוחות צריך להשתמש בקובצי Cookie של הפעלה בעת יצירת תקשורת עם דפדפני לקוח.
Compare and find the right OptiPlex virtual client for your business.
השווה ואתר את לקוח OptiPlex הווירטואלי המתאים לעסק שלך.
Certificate-based client authentication is not supported in TransportCredentialOnly security mode. Select the Transport security mode.
אין תמיכה באימות לקוח מבוסס אישורים במצב אבטחה TransportCredentialOnly. בחר את מצב האבטחה Transport.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 12409. מדויק: 12409. זמן שחלף: 75 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo