הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "close proximity" לעברית

בסמיכות
בקרבה
סמוכים
בקרבתו
בקירבה
קרוב מאוד
בסביבה הקרובה
בקרבת מקום
קרבה
בצמוד
בסוגר קירבה
I believe several of them were in close proximity to the Flyer.
אני סבורה שכמה מהם היו בסמיכות לפלייר.
Only those in close proximity to her when she had an attack.
רק מי בסמיכות אליה כאשר היה לההתקפה.
Why else keep me in such close proximity?
איזו עוד סיבה להשאיר אותי בקרבה כזאת?
We have an unsub who manages to live in close proximity to his victims without raising an alarm.
יש לנו חשוד שמצליח לחיות בקרבה לקורבנותיו מבלי לעורר חשד.
So the objects don't necessarily have to be in close proximity with each other.
כך שהחפצים לא בהכרח אמורים להיות סמוכים אחד לשני.
Controlled detonations from close proximity.
מבוקרת פיצוצים מאתרים סמוכים.
Where people worked in close proximity to chickens and pigs.
איפה אנשים עבדו בסמיכות לתרנגולות וחזירים.
Well, that would make sense if the boys were in close proximity and they're fighting.
ובכן, זה יהיה הגיוני אם הבנים היו בסמיכות והם נלחמים.
I don't trust her on Southfork in such close proximity to that boy.
אני לא בוטחת בה בסאות'פורק בקרבה כזאת לילד הזה.
He thinks Emily's being kept in a pre-war building in close proximity to an Ethiopian restaurant.
הוא חושב שאמילי הוחזקה בבניין שלפני המלחמה בסמיכות למסעדה אתיופית.
Which started on large industrial farms in china, Where people worked in close proximity to chickens and pigs.
שהחל בחוות תעשייתיות גדולות ב סין, איפה אנשים עבדו בסמיכות לתרנגולות וחזירים.
In the last few days, you've been in very close proximity to a few...
בימים האחרונים, יש לך היה בסמיכות מאוד כדי כמה...
Just think, you and me, close proximity at all times.
רק תחשוב, אתה ואני, בסמיכות בכל עת.
MT: Which is why humans and robots find it difficult to work in close proximity.
מ.ט: לכן אנשים ורובוטים מוצאים את זה קשה לעבוד בקרבה.
I went back seven days and downloaded all in-progress and service calls in close proximity to the Chinatown quad.
חזרתי שבעה ימים והורדתי כל השיחות בתהליך והשירות בסמיכות למרובע צ'יינה טאון.
Yes, it was in close proximity to where the needle punctured the periosteum.
כן, זה היה בסמיכות למקום שבי המחט ניקבה את קרום העצם.
He or she is no older than ten, and I saw this child in close proximity to your mother.
הוא או היא לא יותר מעשרה, וראיתי את הילד הזה בסמיכות לאמא שלך.
But I think he does receive a stimulus from the knowledge of living in close proximity to the people who are legendary, but who actually were alive and were in these rooms.
אבל אני חושב שהוא מקבל תמריץ מהידיעה שהוא חי בסמיכות לאנשים שהם אגדה, אבל חיו באמת והיו בחדרים האלה.
He lives in such close proximity to you.
הוא גר בסמיכות אלייך
Add following disclosure in close proximity.
יש להוסיף את הגילוי הנאות שלהלן בקרבת מקום.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 117. מדויק: 117. זמן שחלף: 105 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo