הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "clothe" לעברית

חפש את clothe ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
להלביש
תלביש
מלביש
מלבישה
אלביש
ילביש
הלבישו
"clothe him," they say.
להלביש אותו, "הם אמרו"
Like, when I have to clothe and feed them.
כאילו, כשאני אצטרך להלביש ולהאכיל אותם.
A god does not feed you or clothe you or protect you.
אלוהים לא להאכיל אותך או להלביש אותך אולהגןעליך.
I'd rather clothe you than feed you.
אני מעדיף להלביש אותך מאשר להאכיל אותך.
Now your wife loved you so much that she sewed you a shirt to clothe your body.
אשתך אהבה אותך כל כך שהיא תפרה לך חולצה כדי להלביש את גופך.
There'll be some brain damage, but you'll still be able to clothe and feed yourself.
יהיה כמה נזק מוחי, אבל אתה עדיין תוכל להלביש ולהאכיל את עצמך.
But it's also another mouth to feed, another body to clothe, and don't get me started on college tuition.
אבל זה גם עוד פה להאכיל, גוף אחר להלביש, ולא יתחיל איתי בשכר הלימוד במכללה.
We do not have clothe and educate him!
אין לנו להלביש ולחנך אותו!
"Clothe the naked."
"להלביש העירום"
It can shelter, clothe and feed a band of good, determined men good swordsmen, good archers, good fighters!
נכון - היער גדול ורחב הוא יכול לאכסן, להלביש ולהאכיל, אנשים טובים ונחושים
It can shelter, clothe and feed a band of good, determined men... good swordsmen, good archers, good fighters!
הוא יכול לאכסן, להלביש ולהאכיל, אנשים טובים ונחושים, אנשים היודעים להשתמש בחרב בחץ וקשת, לוחמים טובים!
And that leaves 13 shillings to feed and clothe 5 people.
זה מותיר לנו 13 שילינג להאכיל ולהלביש חמישה אנשים.
We can still feed and clothe ourselves.
אנחנו עדיין מצליחים לדאוג לעצמנו לאוכל ולבוש.
I'm sure it will look great any clothe.
אני בטוחה שהוא ייראה נפלא בכל צבע שתבחרי.
He could probably feed and clothe half the continent with it.
קרוב לוודאי שהוא יוכל להאכיל ולהלביש חצי מהיבשת בעזרתו.
How many times have we shared replicators to help people feed and clothe themselves?
כמה פעמים חלקנו משכפלים כדי לעזור לאנשים להאכיל ולהלביש את עצמם?
Use the curtains if you must, but clothe this enormous girl.
השתמשו בוילונות אם אין בררה, אך הלבישו את הילדה הענקית הזו.
Without machines, who will feed and clothe us and compose our smooth jazz?
בלי המכונות, מי יאכל וילביש אותנו וילחין את הג"ז הנהדר שלנו?
Without machines, who will feed and clothe us...
אני הייתי בצופים, בלי המכונות מי יאכל וילביש אותנו
I get to clothe the leper!
מזל - זמן למרק, ילדים -!.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 78. מדויק: 78. זמן שחלף: 68 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo