הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "coerce" לעברית

חפש את coerce ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
לאלץ
להכריח
לכפות
שיסכן
מאלץ
אילצו
He needed to coerce his victims into coming close.
הוא היה צריך לאלץ את הקרבנות שלו להתקרב.
Think this attack on Marisol is an attempt to coerce her mother?
אתה חושב שהמתקפה על מריסול היא ניסיון לאלץ את אמה?
The husband's murdered to coerce her to sell.
הבעל נרצח, כדי להכריח אותה למכור.
You tried to coerce your victim to lie.
ניסית להכריח את הקרבן שלך לשקר.
They didn't try to coerce you?
הם לא ניסו להכריח אותך - .לא -?
What'd you do to coerce Kono to come and work for you?
מה עשית בשביל לאלץ את קונו לעבוד עבורך?
Looks to me like you're trying to coerce him into a procedure he doesn't want.
נראה לי שאתה מנסה לאלץ אותו לתוך הליך הוא לא רוצה.
And I didn't coerce the witness's statement in any way.
ואני לא לאלץ את הצהרתו של עד בכל דרך.
She threatened Dexter Roja with information she knew to be false in order to coerce him into testifying.
היא איימה דקסטר רוג"ה עם מידע שהיא יודעת ככוזב במטרה כדי לאלץ אותו לעדות.
He took something he knew he could use later to coerce Helen into swallowing the pills.
הוא לקח משהו שהוא ידע שיוכל להשתמש בו אחר כך כדי לאלץ את הלן לבלוע את הכדורים.
I'm sorry. I just came to coerce you into family brunch.
אני רק באתי כדי לאלץ אותך לבוא לארוחת בראנץ' משפחתית.
Well, I can't coerce her into admitting she's a new mutant.
אני לא יכול להכריח אותה להודות שהיא מוטציה.
Could not coerce argument number |1 to an integer for the |2 action.
לא ניתן לאלץ מספר ארגומנט |1 למספר שלם עבור הפעולה |2.
And they didn't try to coerce you?
הם לא ניסו להכריח אותך - לא.?
All right, if this unsub has enough sophistication to coerce a woman into helping him, we have to understand him.
אם החשוד הזה מספיק מתוחכם, להכריח אישה לעזור לו עלינו להבין אותו.
No, but you would try to coerce girl not too out with me in the first place.
לא, אבל היית מנסה לאלץ מישהי לא לצאת איתי מלכתחילה.
The prime minister has attempted to coerce and blackmail us, even tarnish the queen's good name, all in an effort to steal and destroy the resources of Belavia.
ראש הממשלה ניסה לאלץ, ולסחוט אותנו, אפילו הכתים את שמה הטוב של המלכה הכל כדי לנסות לגנוב ולהרוס את המשאבים של בלאביה.
Coerce. - if I wanted to do that, which I don't,
להכריח - גם אם, הייתי רוצה, ואני לא
Its entire purpose is to coerce others.
כל מטרתו היא לאלץ אחרים
But he didn't coerce me.
אבל הוא לא לאלץ אותי.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 67. מדויק: 67. זמן שחלף: 86 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo