הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "collectively" לעברית

חפש את collectively ב: הגדרה מילים נרדפות
ביחד
יחד
בצוותא
באופן קולקטיבי
קולקטיבית
במשותף
מרגישות
I miss them collectively... as a group.
אני מתגעגעת אליהם ביחד, כקבוצה.
A planet that we collectively have left to ruin.
כוכב לכת שאנחנו ביחד עזבנו להרוס.
How important to do stuff collectively.
עד כמה חשוב לעשות דברים יחד.
So here's why I'm convinced that we collectively have the power to make sustainable investing the new normal.
אז זו הסיבה שאני משוכנעת שיש לנו יחד את הכוח המשותף להפוך השקעות מקיימות לנורמה החדשה.
Machines can not only perform dynamic maneuvers on their own, they can do it collectively.
הכלים לא רק מבצעים תימרונים דינמיים באופן עצמאי, הם אף יכולים לעשות זאת בצוותא.
Maybe they know something collectively and they don't realize it.
אולי הם יודעים משהו ביחד והם לא מבינים את זה.
You talking about collectively, as a group?
אתה מדבר על ביחד, כקבוצה?
We can create miracles, collectively, in our lifetime.
אנו מסוגלים לייצר ניסים, ביחד, בימינו אנו.
And I just want to say that we - we collectively have a voice.
והשני רק רוצים לומר שאנחנו - אנחנו ביחד יש לו קול.
You know, they may be able to collectively go back and start talking about it,
אולי הם יוכלו לחזור אחורה ביחד ולהתחיל לדבר על זה:
It really is going to be a side effect of what we, collectively, make of these kinds of efforts.
הוא ממש עומד להיות תוצאת לוואי של מה שאנחנו, ביחד, נעשה מסוגי מאמץ אלו.
Is it that we collectively thought Steve Jobs was a great man, even when we knew he made billions off the backs of children?
האם זה שאנחנו ביחד חשבו סטיב ג'ובס היה אדם גדול, אפילו כשידענו הוא עשה מיליארדים מהגב של ילדים?
But collectively, we're jobless, we spent the majority of our savings - trying to make a baby...
אבל יחד, אנחנו חסרי עבודה, והוצאנו את רוב חסכונותינו על לנסות להביא תינוק...
So now's the time for us to collectively stand up and say, yes, we do want to live in a world with online privacy, and yes, we can work together to turn this vision into a reality.
אז עכשיו הזמן בשבילנו לעמוד יחד ולהגיד, כן, אנחנו רוצים לחיות בעולם עם פרטיות ברשת, וכן, אנחנו יכולים לעבוד יחד כדי להפוך את החזון הזה למציאות.
I think it's a problem for each of us as individuals, in our personal and professional lives, and I think it's a problem for all of us collectively as a culture.
אני חושבת שזו בעיה עבור כל אחד מאיתנו כיחידים, בחיינו הפרטיים והמקצועיים, ואני חושבת שזו בעיה עבור כולנו יחד כתרבות.
And then share them with the group, and then together, as a team, we'll make decisions collectively?
ואז תחלקו אותן עם הקבוצה, ואז ביחד, כקבוצה, נקבל החלטות ביחד?
Collectively, I think we've got
ביחד, אני חושב שיש לנו יופי של קבוצת פוטבול.
Collectively they've worn down mountains and carried them to the sea.
ביחד הם פוררו הרים, וסחבו אותם אל הים.
We have collectively forgotten that lesson.
באופן קולקטיבי, שכחנו את השיעור הזה.
But collectively they only point to one.
אך באופן קולקטיבי הם מצביעים אך ורק על אחד.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 156. מדויק: 156. זמן שחלף: 152 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo