הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "collide" לעברית

חפש את collide ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
להתנגש
יתרסקו
מתנגשים
יתנגשו
מתנגשות
מתנגש
יתנגש
נתנגש
התנגשו
מתנגשת
התנגש
It was Faith who allowed her elbow to collide with my face.
פיית' היא זו שנתנה למרפק שלה להתנגש עם הפנים שלי.
LEIGH ANNE: Then, like a traffic accident, stuff begins to randomly collide.
ואז, כמו בתאונת דרכים, דברים מתחילים להתנגש באופן אקראי.
This moment when all your mistakes collide in a raging inferno, teaching you the lesson of your life.
שבו כל הטעויות שלך, הרגע הזה, יתרסקו בשאול וילמדו אותך את הלקח של החיים.
Sir, if we get any closer, we could collide.
אדוני, אם אנחנו מקבלים יותר קרובים, אנחנו יכולים להתנגש.
Possibly research could help us not only to predict the path of asteroids that might collide with us, but actually to deflect them.
אולי מחקר יוכל לעזור לנו לא רק לחזות את הנתיב של האסטרואידים שעלולים להתנגש אתנו, אלא למעשה להסיט אותם.
And although he didn't know it yet, his world was about to collide head-on with Thierry's.
ולמרות שלא ידע זאת עדיין עולמו עמד להתנגש חזיתית בזה של טרי.
Two Proton beams are going to collide with each other, at nearly the speed of light.
שתי אלומות פרוטונים הולכים להתנגש עם כל האחרים, במהירות הקרובה למהירות האור.
My relationship with Luke may have existed in a separate world, but apparently the planets were about to collide.
היחסים שלי עם לוק ייתכן שהיו קיימים בעולם נפרד, אבל, ככל הנראה, כוכבי הלכת היו עומד להתנגש.
Trajectory data has now been firmed up, and the latest calculations show that Samson has the potential to collide with Earth in 186 days.
נתוני מסלול עכשיו כבר האלו, ואת החישובים האחרונים מראים שמשון יש פוטנציאל להתנגש עם כדור הארץ ב 186 ימים.
Space is so vast that it would take billions of years for a rock ejected from the Earth to collide with a planet circling another star.
החלל כל כך עצום עד שיידרשו מיליארדי שנים לסלע הנפלט מכדור הארץ להתנגש בכוכב לכת המקיף כוכב אחר.
I know you've tried to keep us in separate orbits, but we were bound to collide.
אני יודע שניסית לשמור עלינו, במסלולים שונים אבל נאלצנו להתנגש?.
Now, my software, which I'm happy to sell to you, by the way, predicts a trajectory for this asteroid to collide with Earth, like I said, in 186 days.
עכשיו, התוכנה שלי, אשר אני שמח למכור לך, אגב, מנבא מסלול זה אסטרואיד להתנגש עם כדור הארץ, כמו שאמרתי, ב - 186 ימים.
When those two ships collide there'll be chaos.
כאשר שתי הספינות האלו יתנגשו, ישרור כאן תוהו ובוהו...
In the crammed chaos geese collide,
בתוך הכאוס הצפוף, אווזים מתנגשים האחד בשני.
And we collide them with another beam of protons going in the opposite direction.
ואנחנו מתנגשים בהם עם קרן אחרת של פרוטונים שמסתובבת בכיוון ההפוך.
We collide them inside giant detectors.
אנחנו מתנגשים בהם בתוך גלאים ענקיים.
You can see how these two worlds collide.
אתם יכולים לראות איך שני העולמות האלו מתנגשים.
Galaxies merge, they collide at hundreds of thousands of miles per hour.
גלקסיות מתמזגות, הן מתנגשות במהירויות של מאות אלפי קילומטרים בשעה.
In fifteen minutes it will collide with the 3 o'clock express train!
בתוך 15 דקות הוא יתנגש עם הרכבת המהירה של השעה 3!
Once these deviant personalities collide, they're deadly and unstoppable.
ברגע שהאישיות הסוטות מתנגשות, הם קטלניים ובלתי ניתנים לעצירה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 170. מדויק: 170. זמן שחלף: 91 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo