הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "colossal" לעברית

ראה גם: colossal mistake
חפש את colossal ב: הגדרה מילים נרדפות
כביר
עצום
אדיר
ענקי
קולוסלי
עצומה
ענקית
קולוסאלי
בזבוז
הדיונון הכביר
בדפק
הקולוסאלית
נורמלית
הברדק
קולוסאלית

הצעות

a colossal think tank formed under the protection of the Patriot Act.
צוות חשיבה כביר שגובש תחת הגנת החוק הפטריוטי.
I want a colossal doughnut, just like the one on the sign.
אני רוצה דונאט כביר, בדיוק כמו שמופיע בשלט.
CAMERON: That was a colossal waste.
זה היה בזבוז עצום של זמן?
No, colossal, thing you're considering here.
לא, עצום, הדבר שאתה שוקל כאן.
Yet another colossal failure on your part.
עוד כישלון אדיר שלך - .תודה, לניה?
It was a moving demonstration of what the words "united nations" are supposed to mean: a true union of nations joined together in a colossal effort for good.
זאת היתה הדגמה מרגשת של מה שהמילים "אומות המאוחדות" אמורות להביע: איחוד אמיתי של אומות חוברות יחד במאמץ אדיר עבור טוב.
I would have gone with "colossal drunk."
אני הייתי אומרת "שתיין עצום".
That is a small sacrifice for a colossal victory.
זו הקרבה קטנה למען ניצחון עצום.
Please inform the Ancestors that they're a colossal waste of my time.
נא ליידע את האבות כי הם בזבוז עצום של הזמן שלי.
Apparently, everything I do is a colossal threat to her precarious social standing.
מתברר שכל דבר שאני עושה הוא איום עצום למעמדה החברתי היקר.
Scientific instruments show the structure of the underlying rock has been deformed, revealing the boundaries of a colossal meteorite impact crater.
מכשור מדעי מראה את המבנה של הסלע שמתחת, אשר עבר שינוי מבני ומגלים את גבולות המכתש שנוצר ע"י מטאור כביר.
That's correct, so all this right here is a colossal waste of my time and yours.
נכון, אז כל זה בזבוז עצום של הזמן שלי ושלכם.
I repeat, you are a colossal fraud and an evil, vicious one, at that!
"אני חוזר ואומר: אתה נוכל כביר ולא זו בלבד, אלא גם נוכל מרושע ואכזרי.
At the Eastern edge of the bulge is a colossal tear in the crust of the red planet.
בקצה המזרחי של הבליטה קיים קרע עצום בקרום כוכב הלכת האדום.
It's just this colossal - it's five times bigger than the U.S. Capitol, in which they're going to intercept and analyze communications, traffic and personal data to try and figure out who's the troublemaker in society.
הוא פשוט כביר - גדול פי חמישה מהקפיטול, שבו הם עומדים לעצור ולנתח תקשורת, תנועה, ונתונים אישיים כדי לנסות להבין מיהו עושה-הצרות בחברה.
Two words that made a colossal difference in my life.
שלוש מלים שחוללו שינוי עצום בחיי.
This... resettlement... obviously it's a colossal undertaking.
הישוב מחדש הזה מן הסתם זאת משימה אדירה.
I find these retreats a colossal waste of time.
אני מוצאת שהמפגשים האלו הם בזבוז זמן משווע.
Wrestled from the colossal squid of the northern waters.
נלקח בהתגוששות עם הדיונון הכביר של המים הצפוניים.
This certainly has been a colossal waste of time.
זה בהחלט היה בזבוז זמן אדיר.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 189. מדויק: 189. זמן שחלף: 101 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo