הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "combine" לעברית

חפש את combine ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
לשלב
לאחד
לצרף
למזג
קומביין
שילוב
משתלבים
כורך
שולב
ערבב
משלבים נשלב
נאחד
משלב
תשלב
שלבו
ישלבו
ישלב
תשלבו
אשלב

הצעות

You can combine vector objects to create shapes in a variety of ways in Illustrator.
ניתן לשלב עצמים וקטוריים ליצירת צורות במגוון דרכים ב - Illustrator.
PointAndFigure chart type - Cannot combine this chart type with any other charts.
סוג תרשים PointAndFigure - לא ניתן לשלב סוג תרשים זה עם תרשימים אחרים.
To bring us all together, combine forces.
כדי לחבר את כולנו ביחד, לאחד.
Four days ago, we decided to combine our resources.
לפני ארבעה ימים, החלטנו לאחד משאבים.
how to combine firepower and movement.
איך לצרף כוח אש עם כושר תנועה.
You can combine several paths into a single object, called a compound path.
ניתן לצרף מספר נתיבים לאובייקט אחד הנקרא נתיב מורכב.
Nothing that could combine with digitoxin to kill him.
אין שום דבר שיכול לשלב עם דיגיטוקסין בשביל להרוג אותו.
You cannot combine 2-D and 3-D chart types.
אין אפשרות לשלב סוגי תרשימים דו-ממדיים ותלת-ממדיים.
But you know what we need to combine it with?
אבל אתם יודעים במה אנחנו עוד צריכים לשלב את זה?
You cannot combine a XY chart with another chart type in Graph.
לא ניתן לשלב תרשים XY עם תרשים מסוג אחר ב - Graph.
You can combine different graph types in one graph.
ניתן לשלב סוגי תרשימים שונים בתרשים אחד.
Pathfinder effects let you combine multiple objects using one of ten interaction modes.
מאתר הנתיבים מאפשר לשלב עצמים מרובים בעזרת מצב אחד מבין עשרה מצבים של פעולות גומלין.
You can combine positive and negative values in a radar graph.
ניתן לשלב ערכים חיוביים ושליליים בתרשים רדאר.
Multipage PDF files let designers combine illustrations for a publication into a single file.
קובצי PDF מרובי עמודים מאפשרים למעצבים גרפיים לשלב איורים לפרסום בקובץ בודד.
Backplane: 128 Gbps Virtual Chassis interconnect to combine up to 10 units as a single logical device
לוח אחורי: חיבור לרשת Virtual Chassis במהירות של 128 ג'יגה-סיביות לשנייה כדי לשלב עד 10 יחידות כהתקן לוגי יחיד
Merging 3D layers allows you to combine multiple 3D models in one scene.
מיזוג שכבות תלת-ממדיות מאפשר לשלב מספר דגמים תלת-ממדיים לסצנה אחת.
You can combine 3D layers with one or more 2D layers to create composite effects.
ניתן לשלב שכבות תלת-ממדיות עם שכבה דו-ממדית אחת או יותר ליצירת אפקטים מורכבים.
You could combine all of these documents into a PDF Portfolio.
ניתן לשלב את כל המסמכים הללו לתיק PDF.
You can combine multiple files from different applications in one operation to create a single PDF.
ניתן לשלב בפעולה אחת קבצים רבים שנוצרו ביישומים שונים ליצירת מסמך PDF אחד.
For example, you can combine word-processing files with slide presentations, spreadsheets, and web pages.
לדוגמה, ניתן לשלב קבצים של מעבד-תמלילים עם מצגות שקופיות, גיליונות אלקטרוניים ועמודי אינטרנט.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 764. מדויק: 764. זמן שחלף: 108 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo