הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "come to an agreement" לעברית

חפש את come to an agreement ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
להגיע להסכם
להגיע להסכמה
נגיע להסכם
מגיעים להסכמה
שנגיע להסכם
הגענו להסכמה
I want to see where we can come to an agreement.
אני רוצה לראות איפה אנחנו יכולים להגיע להסכם.
It's a shame she wouldn't come to an agreement.
חבל שהיא לא מוכנה להגיע להסכם.
Our goal today is to come to an agreement on a very important proposal.
המטרה שלנו היום היא להגיע להסכמה על הצעה מאוד חשובה.
We managed to come to an agreement, yes.
אנחנו הצלחנו להגיע להסכמה, כן.
Why don't we come to an agreement, son?
למה שלא נגיע להסכם, בן, אתה לא תכנס לחדר שלי?
Look. Why don't we come to an agreement, son?
תראה, למה שלא נגיע להסכם, בן?
I'm glad we were able to come to an agreement on this.
אני שמח שהצלחנו להגיע להסכם על זה.
You know what? I wish we could have come to an agreement.
קיוויתי שנוכל להגיע להסכם, באמת שקיוויתי אבל אני מניח שכבר נראה.
Which is another way of saying both sides should come to an agreement before we go any farther.
שזוהי דרך אחרת לומר שעל שני הצדדים להגיע להסכמה לפני שאנחנו ממשיכים ומנהלים משפט.
Well, if you can't help these races come to an agreement, there might be a war.
ובכן, אם אינך יכול לעזור לגזעים האלה להגיע להסכמה, עלולה להיות מלחמה.
You want a way out of here, we don't have much time to come to an agreement.
אם אתה רוצה לצאת מכאן, אין לנו הרבה זמן להגיע להסכמה.
We all have to come to an agreement in the five hours we have left.
כולנו צריכים להגיע להסכם ב -5 השעות שנותרו לנו.
We can go further, Sarah, much further, but we need to come to an agreement on something crucial.
נוכל ללכת רחוק יותר, שרה, רחוק הרבה יותר, אבל אנחנו צריכים להגיע להסכמה על משהו חשוב.
We could... we could come to an agreement.
אנחנו יכולים להגיע להסכם.
So we need to come to an agreement.
אז אנחנו צריכים להגיע להסכם
I wish we could have come to an agreement.
קיוויתי שנוכל להגיע להסכם.
It's my understanding that the prosecution and defense have already come to an agreement...
זה ההבנה שלי כי התביעה וההגנה כבר מגיע להסכמה...
I'm sure we can come to an agreement.
אני בטוחה שאנחנו יכולים להגיע להסכמות.
That means we might come to an agreement
זה אומר שאנחנו יכולים להגיע ליותר הסכם
Maybe we can come to an agreement.
שמע, אולי נוכל לעשות עסקה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 56. מדויק: 56. זמן שחלף: 84 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo