הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "common purpose" לעברית

חפש את common purpose ב: הגדרה מילון מילים נרדפות
מטרה משותפת
The two shared common purpose and seemed to grow closer.
שניהם חלקו מטרה משותפת ונראה שהתקרבו אחד לשני.
I argue simply this: We can do it on the basis on a framework of constructive realism for a common purpose.
אני טוען פשוט כך: אנו יכולים לעשות זאת על בסיס מסגרת של ריאליזם קונסטרוקטיבי למען מטרה משותפת.
But we all have a common purpose which is to succeed as an organization.
אבל לכולנו מטרה משותפת".שהיא להצליח כארגון
We are all of us united, both victors and vanquished, in serving a common purpose.
כולנו מאוחדים, מנצחים ומובסים כאחד, ומשרתים מטרה משותפת...
Our common purpose is to fight against the wretched Crescent.
המטרה המשותפת שלנו היא להילחם נגד הסהר העלוב.
There is something inspiring about the common purpose, even when It's not yours.
היה משהו מעורר השראה בהגשמת המטרה אפילו כאשר זו אינה שלך.
then you will regard this letter not as an appeal for aid, but as a statement of the minimum action necessary to achieve our common purpose.
אז תתייחס למכתב זה, לא כבקשה לעזרה, אלא כהצהרה, לצעדים מינימילים שינקטו להשגת מטרתנו המשותפת.
That they are bound together by a common purpose, a glaring reality, to be extraordinary?
שהם קשורים יחדיו למטרה גדולה יותר, למציאות מסנוורת?
Yet again we find ourselves the unlikeliest of allies joined together in common purpose.
שוב אנחנו מוצאים את עצמנו בני ברית.
Guys, the state defines a college as a body of people with a shared common purpose of a higher education.
חבר"ה, המדינה מגדירה קולג' כגוף של אנשים עם מטרה ציבורית משותפת של ההשכלה-הגבוהה.
But you put them under favorable conditions, and they come together as a much larger organism working towards a common purpose.
אבל אם אתה מכניס אותם תחת תנאים אוהדים ותומכים והם מתאחדים לגוף גדול הרבה יותר
And... a common purpose.

תוצאות נוספות

Text fields are common for this purpose, but you can also use menus, options, and radio buttons.
בדרך כלל, שדות טקסט משמשים למטרה זו, אך ניתן להשתמש גם בתפריטים, באפשרויות ובלחצני אפשרויות.
After all, a shared purpose can give even mortal enemies common ground.
אחרי הכל, מטרה משותפת יכולה להעניק לאויבות מרות מכנה משותף.
It's my responsibility to ensure that nothing gets in the way of a brighter future where we can walk our streets again without fear, safe in the knowledge that we all share one collective purpose for one common good.
מאחריותי להבטיח שדבר לא יעמוד בדרך של עתיד טוב יותר, שבו נוכל ללכת שוב ברחובות בלי פחד, ולחוש מוגנים בידיעה שכולנו שותפים למטרה קולקטיבית אחת לטובת הכלל.
It is common knowledge that the Sioux never dance this... foul dance, except for one purpose, and that is war.
זה גלוי וידוע באזור הזה שהסו" ...לעולם לא רוקדים את הריקוד הנתעב הזה, אלא לשם".מטרה אחת, והיא מלחמה
To believe that a life is meant for a single purpose, one must also believe in a common fate.
כדי להאמין שחיים מיועדים, למטרה מסוימת אדם צריך להאמין בגורל משותף.
Now all this data that we collected, all the images, all the raw images, all the transcriptions that we made and that sort of thing have been put online under a Creative Commons license for anyone to use for any commercial purpose.
עכשיו כל המידע שאספנו, כל התמונות, כל התמונות הגולמיות, כל התעתיקים שעשינו ודברים כאלה הועלו לרשת תחת רישיון קריאטיב קומונס כך שכל אחד יכול להשתמש בהם לכל מטרה מסחרית.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 18. מדויק: 12. זמן שחלף: 66 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo