הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "commonly used" לעברית

נפוץ
משמש בדרך כלל
נפוצות
נפוצים
משמשים בדרך כלל
הנפוצה
הומאופתי
שימוש רחב
Zeolite is commonly used to control odors in hospitals and schools.
זאוליט הוא נפוץ כדי לשלוט בריחות בבתי חולים ובבתי ספר.
It's-it's most commonly used to incapacitate and rob people.
שלמענם זה נפוץ ביותר כדי לנטרל ולשדוד אנשים.
It's commonly used by people with military training.
הוא משמש בדרך כלל על ידי אנשי עם אימונים צבאיים.
A chapter number variable is commonly used in documents that are part of a book.
משתנה של מספר פרק משמש בדרך כלל במסמכים שהם חלק מספר.
You can use context menus as a quick way to choose commonly used commands.
ניתן להשתמש בתפריטים תלויי-הקשר כדרך מהירה לבחירת פקודות נפוצות.
These templates typically include Adobe PDF conversion settings, preflight profiles, and sometimes other commonly used job specifications.
תבניות אלה כוללות בדרך כלל קביעות המרת PDF, פרופילי בדיקת איכות ולעתים קביעות משימה נפוצות אחרות.
With a particular acrylic dye recipe commonly used in the restoration of classic American cars.
עם מסוים מתכון לצבוע אקרילי נפוץ בשיקום מכוניות אמריקאיות קלאסיות.
It is an anticoagulant commonly used to treat patients with heart conditions.
זה נוגד קרישה נפוץ לטיפול בחולים עם מחלות לב.
Alpha channels are commonly used in video-effects applications.
השימוש בערוצי אלפא נפוץ ביישומים ליצירת אפקטי וידאו.
Any inline segment of text; commonly used to delimit text that is associated with a set of styling properties.
כל מקטע מלל בתוך שורה; משמש בדרך כלל להפרדת מלל שמשויך לערכת מאפייני עיצוב.
This variable is commonly used for inserting placeholder text, or a text string that may need to be changed quickly.
משתנה זה משמש בדרך כלל להוספת טקסט מציין מיקום, או מחרוזת טקסט שיש צורך לשנותה במהירות.
Commonly used for printing projects in Japan.
משמש בדרך כלל לפרוייקטים של הדפסה ביפן.
Most commonly used to treat gonorrhea.
נפוץ לטיפול בזיבה.
Is that a really commonly used sign?
האם זה באמת סימן נפוץ?
Most commonly used to treat gonorrhea. Gonnorhea would explain the extra synovial fluid in RJ's joints.
נפוץ לטיפול בזיבה - זה יסביר את נוזל המשחה.
It's not as commonly used, But sound can be just as big an irritant.
זה לא נפוץ באותה המידה, אבל צלילים יכולים להיות מגרים באותה המידה.
Inserts commands in the Insert tab for commonly used Web Parts.
הוספת פקודות בכרטיסיה 'הוספה' עבור רכיבי Web Part נפוצים.
The conversion options that you can set in the following steps are some of the most commonly used settings from the Acrobat PDFMaker dialog box.
אפשרויות ההמרה שניתן לקבוע בצעדים הבאים הן חלק מהקביעות הנפוצות ביותר של משתמשים בתיבת הדו-שיח Acrobat PDFMaker.
More commonly used to treat asthma.
לרוב משתמשים בה כדי לטפל באסטמה.
Directory servers are commonly used as centralized repositories of identities within an organization.
שרתי ספריות משמשים בדרך כלל כמאגרים מרכזיים של זהויות בארגון.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 83. מדויק: 83. זמן שחלף: 157 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo