הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "compare" לעברית

ראה גם: compare notes
חפש את compare ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

Indicates a locale under which to compare strings within the table.
מציין את ה - locale שעל פיו יש להשוות מחרוזות בתוך הטבלה.
Cannot compare XPathNavigators from different forms.
אין אפשרות להשוות XPathNavigators מטפסים שונים.
You can't compare Los Prisioneros with Julio Iglesias.
אתה משווה את "לוס פריסיונרוס" עם חוליו איגלסיאס?
Our food can't compare to Old Chang's.
האוכל שלנו לא יכול להשתוות עם זה של צ'אנג הזקן.
Use the chart below to compare the features in each Windows 7 edition.
השתמש בטבלה שלהלן כדי להשוות את התכונות הכלולות בכל מהדורה של Windows 7.
WRN: Timestamp of the IL assembly does not match record in.aux file. Loading IL to compare TPBand.
אזהרה: חותמת הזמן של ההרכבה IL אינה מתאימה לרשומה בקובץ.aux. טוען IL כדי להשוות TPBand.
George, you cannot compare them.
ג'ורג' אתה לא יכול להשוות ביניהם.
I can compare these photos against Spencer Holt's remains.
אני יכולה להשוות את התמונות האלה מול השרידים של ספנסר הולט.
Nothing really to compare this to.
שום דבר לא באמת להשוות את זה ל.
Then ask jeans without underwear, just to compare.
ואז שאל את הג'ינס בלי תחתונים, רק כדי להשוות.
To compare this machine to humans 200 years ago is disrespectful.
להשוות את המכונה הזאת לבני אנוש מלפני מאתיים שנה זה לא מכובד.
How can you so young compare yourself to heiriclies?
איך אתה יכול, כל כך צעיר, להשוות עצמך עם הרקולס?
What can compare With your beautiful sound?
מה אתה יכול להשוות"" עם הצליל הנפלא?
You can't compare Calvin to Anthrax.
את לא יכולה להשוות את קלווין לחיידק זר.
But you can't compare lamb and venison!
אבל אתה לא יכול להשוות את הכבש ובשר צבי!
You cannot compare yourself to Holloway.
אתה לא יכול להשוות את עצמך הולווי.
And the wonderful thing about that is that I get to compare biospheres.
והדבר הנפלא בנוגע לכך הוא שאני יכולה להשוות בין שתי הביוספרות
View two worksheets side-by-side so that you can compare their contents.
הצג שני גליונות עבודה זה לצד זה כדי שתוכל להשוות את תוכנם.
Cannot merge presentations. Permission is restricted for the file you are trying to compare.
לא ניתן למזג מצגות. ההרשאה לקובץ שאתה מנסה להשוות מוגבלת.
Show the task view in all three project plans to compare tasks.
הצג את תצוגת הפעילויות בכל שלוש תוכניות הפרוייקט כדי להשוות פעילויות.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1780. מדויק: 1780. זמן שחלף: 135 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo