הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "complete" לעברית

ראה גם: a complete stranger
חפש את complete ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

Your full systems catalogue gives you access to the complete line of Dell branded products.
קטלוג המערכות המלא שלך מספק לך גישה לקו שלם של מוצרי מותג של Dell.
Dell Desktop Computers - complete range of desktop PCs.
מחשבים שולחניים של Dell - מגוון שלם של מחשבים שולחניים.
With big versatility and value, the Dell V305 offers a complete printing solution in one compact, space-saving device.
עם רב-תכליתיות וערך גבוהים, V305 של Dell מספקת פתרון הדפסה שלם בהתקן קומפקטי אחד החוסך במקום.
EqualLogic software is included with the array purchase providing all the tools needed for a complete SAN solution.
התוכנה של EqualLogic כלולה ברכישת המערך ובכך מספקת את כל הכלים הנחוצים לפתרון SAN שלם.
I am only 85 percent complete on LinkedIn, and that bothers me.
אני שלם רק ב 85 אחוזים ב LinkedIn, וזה מטריד אותי.
Publisher cannot complete this mail merge action because an error occurred.
ל - Publisher אין אפשרות להשלים פעולת מיזוג דואר זו מאחר שאירעה שגיאה.
Click Finish when the installation is complete.
לחץ על Finish (סיום) לאחר השלמת ההתקנה.
Windows must be restarted if Microsoft Dynamics should complete the installation.
יש להפעיל מחדש את Windows אם על Microsoft Dynamics להשלים את ההתקנה.
Excel Viewer cannot complete this task with available resources. Choose less data or close other applications.
למציג Excel אין אפשרות להשלים משימה זו עם המשאבים הזמינים. בחר פחות נתונים או סגור יישומים אחרים.
We can't complete this action because some values in one of the fields aren't supported by PivotTables.
לא ניתן להשלים פעולה זו משום שחלק מהערכים באחד מהשדות אינם נתמכים בטבלאות PivotTable.
One or more required Office components failed to complete successfully. For more information, consult the setup log file.
השלמת רכיב דרוש אחד או יותר של רכיבי Office נכשלה. לקבלת מידע נוסף, עיין בקובץ יומן ההתקנה.
The current TransactionScope is already complete.
ה - TransactionScope הנוכחי הושלם כבר.
Unable to complete supplied SqlConnection does not specify an initial catalog or AttachDBFilename.
לא ניתן להשלים פעולה. ה - SqlConnection שסופק לא מציין קטלוג התחלתי או AttachDBFilename.
Workflow failed to compile. Check the 'Errors' property for a complete list of validation errors.
הידור זרימת העבודה נכשל. בדוק את המאפיין 'Errors' לקבלת רשימה מלאה של שגיאות אימות.
The Microsoft Connectivity Analyzer failed to complete all tests with the service account.
Microsoft Connectivity Analyzer לא הצליח להשלים את כל הבדיקות עם חשבון השירות.
Gathers signatures needed to complete a Microsoft Office document. This workflow can be started only from within an Office client.
ליקוט חתימות הדרושות להשלמת מסמך Microsoft Office. ניתן להפעיל זרימת עבודה זו רק מתוך לקוח Office.
To complete this task, you must first download an updated version of Office 2013.
כדי להשלים משימה זו, עליך להוריד תחילה גירסה מעודכנת של Office 2013.
TotalClientDisconnects is the total number of times clients have disconnected before processing was complete.
TotalClientDisconnects הוא מספר הפעמים הכולל שלקוחות נותקו בהן לפני השלמת העיבוד.
InfoPath cannot complete the UDDI search because of an error.
ל - InfoPath אין אפשרות להשלים את חיפוש UDDI עקב שגיאה.
|9 cannot complete this action because of a script error in the form.
ל - |9 אין אפשרות להשלים פעולה זו עקב שגיאת Script בטופס.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 9725. מדויק: 9725. זמן שחלף: 123 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo