הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "completion of" לעברית

חפש את completion of ב: מילים נרדפות
השלמת
ההשלמה של
השלמה של
סיום של
He delayed completion of their V2 rockets.
הוא עיכב את השלמת רקטת ה וי 2 שלהם.
This is a list of all the x++ elements that will be generated on completion of this wizard.
זוהי רשימה של כל רכיבי x++ שייווצרו בעת השלמת אשף זה.
Or, will you stand tall with freedom lovers everywhere and stop the completion of a world dictatorship?
או, האם תעמוד איתן יחד עם כל אוהבי החופש שבכל מקום ותעצור את ההשלמה של הרודנות העולמית?
I really wanted you to witness the completion of our Steam Castle, father
באמת רציתי אותך להיות עד על ההשלמה של טירת הקיטור, אבא?
This is Bluejay. Confirming completion of stage one.
כאן עורב כחול, מאשרת השלמה של שלב ראשון.
A failure occurred when tracking the completion of wordlists which will cause current activity to be aborted.\r
אירע כשל בעת מעקב אחר השלמת רשימות מילים, אשר יגרום לביטול הפעילות הנוכחית\r
The average time from document initialization to completion of indexing
הזמן הממוצע מאתחול המסמך ועד השלמת יצירת האינדקס
Additional terms and conditions apply, including the completion of an enrollment application.
חלים תנאים והתניות נוספים, לרבות השלמת בקשה לרישום.
I wanted you to immortalize this moment... the completion of my debut symphony.
רציתי שתנציח את הרגע הזה, השלמת סימפוניית הבכורה שלי.
Mutant assimilation serves only to accelerate completion of the primary Phalanx.
הטמעת מוטנטים משמשת רק בכדי להאיץ את השלמת הפלנקס הראשי.
Three times as much, upon completion of your assignment.
שלוש פעמים באותה המידה, עם השלמת המשימה שלך.
You can talk to him upon completion of your mission.
תוכל לדבר איתו לאחר השלמת המשימה.
In most protocols, after completion of the 802.1X authentication process, the client receives a key that it uses for data encryption.
ברוב הפרוטוקולים, לאחר השלמת תהליך האימות 802.1X, הלקוח מקבל מפתח ומשתמש בו להצפנת נתונים.
Please specify whethertasks should be deleted on completion of the task process or not.
ציין אם יש למחוק משימות עם השלמת תהליך המשימה.
On completion of end tag or simple tag
הפעל השלמת תג או סיום תג פשוט
Dell shall either accept or reject GlassHouse's Deliverables and completion of work within seven (7) business days from delivery to Dell's Customer, or as stated here:.
Dell תאשר או תדחה את התוצרים ואת השלמת העבודה של GlassHouse תוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד ההגשה ללקוח של Dell, או כמצוין להלן:.
It required the completion of 144 units of grad work and an original thesis.
זה דורש השלמת 144 יחידות עבודה אוניברסיטאות ומחקר מקורי.
My men accept that death will be waiting for them upon completion of our task.
הגברים שלי לקבל את המוות ש תחכה להם עם השלמת המשימה שלנו
With the completion of the temple, Solomon had fulfilled a most sacred pledge to his father.
עם השלמת המקדש, שלם מלא התחייבות המקודשת ביותר לאביו.
The report is created after the completion of the wizard, and any reference to it is made from a menu.
הדוח נוצר לאחר השלמת האשף וכל הפניה אליו נעשית מתוך תפריט.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 164. מדויק: 164. זמן שחלף: 123 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo