הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "component" לעברית

חפש את component ב: הגדרה מילים נרדפות
רכיב
המרכיבים
הנכללים בתיק
מהרכיבים
הרכיב מרכיב רכיבי המרכיב לרכיב ברכיב
למרכיב
The required list component is missing in the corresponding SharePoint site collection. Contact your administrator.
רכיב הרשימה הנדרש חסר באוסף אתרי SharePoint המתאים. פנה אל מנהל המערכת.
You cannot change the property of this Web component in Publisher.
אין באפשרותך לשנות את המאפיין של רכיב אינטרנט זה ב - Publisher.
A FrontPage Web component is incorrectly configured.
רכיב של אתר FrontPage לא הוגדר כראוי.
A SharePoint component is incorrectly configured.
תצורתו של רכיב SharePoint נקבעה באופן שגוי.
Performance counters for the Edge SmtpSend component
מוני ביצועים עבור רכיב SmtpSend של תעבורת קצה
Returns a reference to an object provided by an ActiveX component.
החזרת הפניה לאובייקט שסופק על-ידי רכיב ActiveX.
An ActiveX component on this page encountered an internal error. It will not display with an accurate preview picture.
רכיב ActiveX בדף זה נתקל בשגיאה פנימית. הרכיב לא יוצג עם תמונה מדויקת של תצוגה מקדימה.
This product requires ASP.Net 4.0. Install this component and re-run setup.
מוצר זה דורש את ASP.Net 4.0. התקן רכיב זה והפעל מחדש את תוכנית ההתקנה.
To enable the Instant Search feature in Outlook, you must download and install a component for Microsoft Windows.
כדי להפוך את התכונה חיפוש מיידי לזמינה ב - Outlook, עליך להוריד ולהתקין רכיב עבור Microsoft Windows.
SharePoint Workspace's TaskbarIcon component is not started and initialized.
רכיב סמל שורת המשימות של SharePoint Workspace אינו מופעל ומאותחל.
The Print Spooler service, a Windows component, loads files to memory that you wish to print.
שירות ההדפסה ברקע, שהוא רכיב של Windows, טוען לזיכרון קבצים שברצונך להדפיס.
Virtualization technology is a key component of the Dell Scalable Enterprisestrategy.
טכנולוגיית וירטואליזציה היא רכיב מרכזי באסטרטגיית הארגון המדרגי של Dell.
You must first install Microsoft Help components before installing this component.
תחילה עליך להתקין את רכיבי העזרה של Microsoft לפני התקנת רכיב זה.
Removes the document entity component node from import packages that are generated on a different version of Microsoft Dynamics CRM.
מסיר את צומת רכיב ישות המסמך מחבילות ייבוא שנוצרות בגירסה אחרת של Microsoft Dynamics CRM.
The content processing component failed to retrieve the item blob from temporary storage.
רכיב עיבוד התוכן נכשל באחזור ה - Blob של הפריט מאחסון זמני.
Dell PowerEdge servers are designed with every component optimized for the most efficient operation and are engineered for minimum power consumption.
שרתי PowerEdge של Dell מתוכננים כך שכל רכיב ממוטב להפעלה בצורה היעילה ביותר ומהונדסים לצריכת חשמל מינימלית.
Dell does not recommend operating the processor or other system component beyond factory settings.
Dell אינה ממליצה לתפעל את המעבד או רכיב אחר במערכת מעבר להגדרות שנקבעו על ידי היצרן.
No description is available for this FrontPage component.
אין תיאור זמין עבור רכיב FrontPage זה.
You must restart Visio after installing this component.
עליך להפעיל מחדש את Visio לאחר התקנת רכיב זה.
There are no settings for this FrontPage component.
לא קיימות הגדרות עבור רכיב FrontPage זה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1291. מדויק: 1291. זמן שחלף: 77 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo