הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "compression" לעברית

חפש את compression ב: הגדרה מילים נרדפות
דחיסה
כיווץ
לחץ
לחיצה
דחיסת
ודחיסה
לדחיסת
הלחץ
לדחיסה
The Preserve Illustrator Editing Capabilities option counteracts aggressive compression and downsampling.
האפשרות 'שמור על יכולות העריכה של Illustrator' מבטלת דחיסה ודגימת הפחתה קיצוניות.
Lossless compression; supported by some common Windows file formats.
דחיסה ללא אובדן נתונים, הנתמכת בתבניות קבצים נפוצות של Windows.
It created a compression of the medial nerve inside.
זה יצר לחץ על העצב בתוך המדיאלי.
A family of lossless compression techniques for black-and-white images, supported by the PDF and PostScript language file formats.
משפחה של שיטות דחיסה ללא אובדן נתונים לתמונות שחור-לבן, נתמכת בתבניות קובץ מסוג PDF ושפת PostScript.
Jpeg image compression value (0-100 percent).
ערך דחיסה של תמונת Jpeg (0-100 אחוז).
Codecs generally provide a compression capability to save network bandwidth.
לרוב, דחיסה/פריסה מספקת יכולת דחיסה כדי לשמור על רוחב הפס של הרשת.
Increase storage efficiency and with built-in compression and file deduplication
הגדל את יעילות האחסון עם יכולות מובנות של דחיסה ומניעת כפילויות בקבצים
For the best printed results, choose maximum-quality compression.
לקבלת תוצאות ההדפסה הטובות ביותר, בחרו דחיסה באיכות מרבית.
Optimizes the compression of low-level noise by reassigning adjacent color values.
מיטוב דחיסה של רעש ברמה נמוכה על-ידי הקצאה מחדש של ערכי צבע סמוכים.
Start date for compression of Intrastat transactions
תאריך התחלה עבור דחיסה של עסקאות 'סטטיסטיקה פנימית'
The amount (in millimeters) of lossy compression applied to geometry.
הכמות (במילימטרים) של דחיסה עם אובדן נתונים שתוחל על הצורה הגאומטרית.
Higher percentages indicate less compression and better image quality.
אחוזים גבוהים יותר מציינים פחות דחיסה ואיכות תמונה טובה יותר.
Estimated combined image size after compression:
הערכת נפח משולב של תמונות לאחר דחיסה:
The archive entry was compressed using an unsupported compression method.
ערך הארכיון נדחס באמצעות שיטת דחיסה שאינה נתמכת.
Lossless compression maintains the highest image quality but creates a large SWF file.
דחיסה ללא אובדן נתונים שומרת על איכות התמונה הגבוהה ביותר, אך יוצרת קובץ SWF בנפח גדול.
Applies compression to all text and line art in the file.
החלת דחיסה על כל המלל ואיורי הקו בקובץ.
Specifies a compression setting that balances file size with image quality.
ציון קביעת דחיסה שמאזנת בין גודל הקובץ לאיכות התמונה.
As with other PICT files, you also specify bit depth and compression options.
כמו בקובצי PICT אחרים, ניתן לציין גם עומק סיביות ואפשרויות דחיסה.
Optimizes the compression of images with even vertical patterns.
מיטוב דחיסה של תמונות עם דוגמאות מילוי אנכיות שוות.
Select Compress Data Before Encoding To Barcode if you want to apply this compression.
בחרו 'דחיסת נתונים לפני קידודם בברקוד' אם ברצונכם להחיל דחיסה זו.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 503. מדויק: 503. זמן שחלף: 68 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo