הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "conclusively" לעברית

חפש את conclusively ב: הגדרה מילים נרדפות
באופן חד משמעי
סופית
בצורה משכנעת
בהחלט
באופן סופי
בודאות
חד משמעית
מוכיח בצורה
He was thoroughly investigated and conclusively exonerated.
הוא נחקר ביסודיות וזוכה באופן חד משמעי.
They don't feel they can prove that conclusively, however.
עם זאת, הם לא חושבים שהם יצליחו להוכיח זאת באופן חד משמעי.
We are here tonight to illustrate conclusively that Mr. Talbot's fears are quite irrational.
התכנסנו כאן הערב במטרה להמחיש סופית כי פחדיו של מר טלבוט לא הגיוניים בעליל.
The last thing to determine conclusively is whether you're in a comedy or a tragedy.
הדבר האחרון שיש לקבוע סופית זה האם אתה נמצא בקומדיה או טרגדיה.
For the record, "that psychotic rant" was a concise summation of the research of Bertram Forer, who, in 1948, proved conclusively through meticulously designed experiments that astrology is nothing but pseudo-scientific hokum.
למען הסר ספק, ה "שגעון הפסיכוטי", היה סיכום תמציתי למחקרו של ברטראם פורר, אשר בשנת 1948, הוכיח בצורה משכנעת באמצעות ניסויים, שתוכננו בקפידה
My research has shown conclusively that all mental disorders stem from disease and infection polluting the brain.
המחקר שלי הראה, באופן חד משמעי, כי כל ההפרעות הנפשיות נובעות ממחלות ומדלקות שמזהמות את המוח.
tested and examined at this moment, which will prove conclusively that their origin is from a world whose geology is substantially different to our own.
שנבחן ונבדק ברגע זה, שיוכיח סופית כי מוצאם הוא מן עולם אשר הגיאולוגיה שם היא משמעותית שונה משלנו.
Catherine, do you realize that you have proven conclusively that my approach is impossible?
את קולטת שהוכחת באופן חד משמעי שהדרך שלי בלתי אפשרית?
As expected, your samples didn't prove conclusively there are demons in Purgatory, and they sure as hell don't prove the existence of revenants.
כצפוי, הדגימות שלך לא מוכיחות באופן חד משמעי שיש שדים בפרגטורי, והן בטח שלא מוכיחות את קיומם של זומבים.
Still not enough to prove anything conclusively.
עדיין זה לא מספיק בשביל להוכיח משהו באופן סופי.
Can't be conclusively proven or refuted.
לא יכולה להיות מוכחת בצורה משכנעת או מופרכת.
That profile conclusively excluded Steven Avery.
הפרופיל הזה שלל את סטיבן אייברי באופן מוחלט.
Proving conclusively that man could survive orbital space flight.
הדבר מוכיח באופן סופי שהאדם יכול לשרוד הקפה של כדור-הארץ בחלל.
So far, we can't conclusively establish
עד כה, אנחנו לא יכולים להקים באופן סופי
We ruled out a partner, but not conclusively.
שללנו שמדובר בשותף אבל לא באופן סופי.
They were never able to conclusively prove
הם מעולם לא הצליחו להוכיח באופן ברור
Other injuries were probably but not conclusively post-mortem.
הפציעות האחרות כנראה נגרמו לאחר המוות.
I'm not prepared to say conclusively until I've tested tissue samples.
אני לא מוכן לומר בודאות עד שבדקתי דגימות רקמה.
That says conclusively Secretary Vincent Marsh died in an accident.
כתוב שם באופן חד משמעי שהמזכיר וינסנט מארש מת בתאונה.
The only way to conclusively prove test results is through an autopsy.
הדרך היחידה כדי להוכיח תוצאות בדיקה באופן סופי היא על-ידי נתיחה לאחר המוות.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 82. מדויק: 82. זמן שחלף: 96 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo