הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "confidential information" לעברית

חפש את confidential information ב: מילים נרדפות
מידע סודי
מידע חסוי
מידע מסווג
המידע הסודי
במידע סודי
למידע סודי
למידע חסוי
מידע חשאי
למידע הסודי
The information disclosed by Dell to Participant pursuant to this Agreement includes confidential information of Dell and Suppliers relating to the Program.
המידע שחשפה Dell בפני המשתתף בהתאם להסכם זה, כולל מידע סודי של Dell ושל הספקים בקשר לתוכנית.
Encrypt your files and folders to help protect confidential information
הצפן את הקבצים והתיקיות שלך כדי לסייע בהגנה על מידע סודי
Otherwise, why would people leak us confidential information?
אחרת, למה שאנשים ידליפו לנו מידע חסוי?
They stole a computer disk that contains confidential information.
הם גנבו דיסקט מחשב שמכיל מידע חסוי.
My guess is they'd prefer he not disclose any confidential information.
אני מנחש שהם לא רוצים שהוא יסגיר מידע מסווג.
So we overheard some confidential information from the Pentagon,
אז שמענו מידע מסווג של הפנטגון.
To extort confidential information on Guillaume that might calm your paranoia.
כדי לסחוט מידע סודי על גיום שעשוי להרגיע הפרנויה שלך.
The access logs don't have any confidential information on them.
יומני הגישה לא מכילים שום מידע סודי.
What is your job? - That's confidential information.
מה התפקיד שלך בגלל זה מידע סודי -.
Indicating that you won't disclose any confidential information
שמבטיח שאת לא תפרסמי כל מידע סודי
That refers to testimony based on confidential information.
זה מתקשר לעדות שאולי תמסור על סמך מידע סודי.
They made me reveal confidential information about Howard's father.
הן הכריחו אותי למסור מידע חסוי על אביו של האוורד.
No. Those files contain proprietary and confidential information.
לא, התיקיות האלה הכילו מידע סודי וקנייני.
By turning in her own client And disclosing confidential information,
ע"י הסגרת הלקוח שלה, וחשיפת מידע חסוי
They're skilled at obtaining confidential information.
יש להם מיומנות להשיג מידע חסוי.
She's in possession of confidential information.
היא נמצאת ברשותו של מידע סודי.
This was a victim protecting confidential information.
זה היה קורבן הגנת מידע סודי.
But what's the point? - To smuggle confidential information.
אבל מה הנקודה להבריח מידע סודי?
Won't unr argue that he leaked confidential information?
אולטימה לא טענו שהוא הדליף מידע חסוי?
And it was at this point that you ceased sharing confidential information with him?
וזה היה בשלב זה כי אתה חדלת שיתוף מידע סודי איתו?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 88. מדויק: 88. זמן שחלף: 99 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo