הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "configuration" לעברית

ראה גם: configuration file
חפש את configuration ב: הגדרה מילים נרדפות
תצורה
קונפיגורציה
תצורת הגדרות
תצורות
הגדרת
התצורה ההגדרות לתצורה לתצורת
ותצורה
שתצורת

הצעות

Cannot change configuration path between calls to BeginUpdateBatch and EndUpdateBatch.
לא ניתן לשנות נתיב תצורה בין קריאות ל - BeginUpdateBatch ול - EndUpdateBatch.
The password cannot be changed because the IIS Manager User has been configured at a higher level of the configuration.
לא ניתן לשנות את הסיסמה מכיוון שהמשתמש של IIS Manager הוגדר ברמת תצורה גבוהה יותר.
Messaging records management configuration is unavailable for Exchange 2003 mailboxes.
תצורת ניהול רשומות של העברת הודעות אינה זמינה עבור תיבות דואר של Exchange 2003.
No Application Object Server instances for Microsoft Dynamics could be found using the current client configuration.
לא ניתן למצוא מופעים של שרת אובייקטי יישומים עבור Microsoft Dynamics באמצעות תצורת הלקוח הנוכחית.
Invalid Local Database Runtime registry configuration found. Verify that SQL Server Express is properly installed.
נמצאה תצורת רישום לא חוקית של זמן ריצה של מסד נתונים מקומי. ודא ש - SQL Server Express מותקן כהלכה.
Microsoft Exchange couldn't read the server configuration because the directory is unavailable. The service will be stopped.
ל - Microsoft Exchange לא היתה אפשרות לקרוא את תצורת השרת מאחר שהספריה אינה זמינה. השירות יופסק.
The Exchange Central Admin Database Role contains the database configuration for Central Admin.
תפקיד מסד הנתונים של הניהול המרכזי של Exchange מכיל את תצורת מסד הנתונים עבור הניהול המרכזי.
Unable to get the local server configuration to validate the proxy request.
אין אפשרות לקבל את תצורת השרת המקומי כדי לאמת את בקשת ה - Proxy.
Setup is unable to determine the Windows site configuration
לתוכנית ההתקנה אין אפשרות לקבוע את תצורת אתר ה - Windows
A connection couldn't be established to the document due to proxy configuration errors.
לא היתה אפשרות ליצור חיבור אל המסמך עקב שגיאות תצורת proxy.
Please select at least one Exchange configuration before proceeding.
בחר תצורת Exchange אחת לפחות לפני שתמשיך.
No configuration information was found in Active Directory for the current forest or domain.
לא נמצאו פרטי תצורה ב - Active Directory עבור היער או התחום הנוכחי.
Testing domain configuration for your domain in Office 365.
בודק תצורת תחום עבור התחום שלך ב - Office 365.
We checked the Lync configuration for your organization and it isn't correct.
בדקנו את תצורת Lync עבור הארגון שלך והיא שגויה.
Access was denied when reading or updating the firewall configuration.
הגישה נדחתה בעת קריאה או עדכון של תצורת ה - Firewall.
A SharePoint Central Administration Web Application allows you to manage configuration settings for a server farm.
יישום אינטרנט של הניהול המרכזי של SharePoint מאפשר לך לנהל הגדרות תצורה עבור חוות שרתים.
SwitchableSiteMapProvider: There is no configuration for the current site, and a DefaultTargetProviderName was not specified.
SwitchableSiteMapProvider: לא קיימת תצורה עבור האתר הנוכחי, ולא צוין DefaultTargetProviderName.
Setting up the store and synchronization configuration for the External List in Outlook.
מגדיר את תצורת המאגר והסינכרון עבור הרשימה החיצונית ב - Outlook.
Enhanced installation and configuration with Dell professional project management and documentation.
התקנה והגדרת תצורה מתקדמות עם ניהול פרויקטים ותיעוד מקצועיים של Dell.
Your organization's SharePoint Server configuration is not supported. Please contact your system administrator for more information.
תצורת SharePoint Server של הארגון שלך אינה נתמכת. פנה למנהל המערכת לקבלת מידע נוסף.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1638. מדויק: 1638. זמן שחלף: 88 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo