הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "confinement" לעברית

ראה גם: solitary confinement
חפש את confinement ב: הגדרה מילים נרדפות
מאסר
כליאה
ריתוק
מעצר
במעצר
לבידוד
הריתוק
בידוד
הכליאה
במאסר
המאסר
הצינוק

הצעות

77
Reasonable? They're talking about confinement.
היגיון - .אנחנו מדברים על מאסר.
After 20 years of confinement, why would Shaw decide to break out?
אחרי 20 שנות מאסר, למה ששו יחליט לברוח?
There's some kind of confinement spell or...
יש איזה סוג של כישוף או כליאה...
We needed to teach her discipline, control through confinement.
היינו צריכים ללמד משמעת שלה, שליטה באמצעות כליאה.
I also like confinement, to be suffocated, not being able to breathe.
אני אוהב גם ריתוק, שחונקים אותי, לא להיות מסוגל לנשום.
Set the confinement beam wide and prepare to transport both of them back to the ship.
כוון לקרן ריתוק רחבה והיכון לשגר את שניהם חזרה לספינה.
The baroness wishes only confinement for the wife of Maddox.
הברונית רוצה רק כליאה לאשתו של מדוקס.
Suggest you put him in pre-trial confinement.
מציע לך לשים אותו ב כליאה לפני משפט.
I'm a man cannot stand confinement.
אני אדם שלא יכול לסבול כליאה.
He's an extreme case and needs extreme confinement.
הוא תיק קיצוני והוא צריך כליאה קיצונית.
Bad conduct discharge, forfeiture of all paid allowances, confinement, 2 to 3 years at hard labor.
שחרור על התנהגות בלתי הולמת, החרמה של כול הקצבאות והמענקים מאסר, שנתיים עד שלוש בתוספת עבודות פרך.
My dad's a shrink, and he'll just read a report about confinement and adolescence, and then he'll cave.
האבא שלי הוא פסיכולוג, והוא פשוט לקרוא דו"ח על כליאה ובגיל התבגרות, ואז הוא מערה.
They're talking about confinement.
אנחנו מדברים על כליאה.
Your social services file didn't say anything about confinement issues.
בתיק שירותי הרווחה שלך לא היה כתוב שום דבר על בעיות עם מקומות סגורים.
Not long left of our deuced confinement!
לא נשאר עוד זמן רב לריתוק הארור שלנו.
Align the confinement beam to ten angstroms.
ישרי את קרן הריתוק ל -10 יחידות אנגסרטום.
Do they know I hate confinement?
הם לא יודעים שאני שונא בתי סוהר?
This man goes back into his confinement, but...
הבחור הזה חוזר לבידוד שלו, אבל...
I now understand why women used to go into confinement.
אני עכשיו מבינה למה נהגו להכניס נשים למאסר.
I'm not asking you to let me out of confinement.
אני לא מבקש ממך להוציא אותי מהריתוק.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 183. מדויק: 183. זמן שחלף: 79 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo