הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "connection" לעברית

חפש את connection ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

198
172
129
No connection available. Use Connect-SPOService before running this CmdLet.
אין חיבור זמין. השתמש ב - Connect-SPOService לפני הפעלת CmdLet זה.
Oracle system ID that is unique for each connection to the database.
מזהה מערכת Oracle הייחודי לכל חיבור למסד הנתונים.
Require a valid Windows user name and password for connection.
הצג דרישה לשם משתמש וסיסמה חוקיים של Windows לצורך התחברות.
Network problems are preventing connection to the Exchange server. Contact your system administrator if this condition persists.
בעיות ברשת מונעות התחברות לשרת Exchange. פנה אל מנהל המערכת אם מצב זה נמשך.
[connectionTimeout] Period of time (in seconds) a connection can remain inactive before being disconnected.
[connectionTimeout] פרק הזמן (בשניות) שבו חיבור יכול להשאר לא פעיל לפני שינותק.
After installing Internet Explorer, you can create a connection on your user's machine.
לאחר התקנת Internet Explorer, תוכל ליצור חיבור במחשב של המשתמש.
Choose Settings if you need to configure a proxy server for a connection.
בחר בלחצן הגדרות אם עליך לקבוע תצורה של שרת Proxy עבור חיבור.
Indicates binding behavior of connection to a System.Transactions Transaction when enlisted.
מציין איגוד של התנהגות חיבור עם טרנזקציית System.Transactions כאשר מצורפת.
The ObjectContext instance has been disposed and can no longer be used for operations that require a connection.
מופע ה-ObjectContext נמחק ולא ניתן להשתמש בו עוד בפעולות שדורשות חיבור.
A connection with Active Directory cannot be established. Verify that there are sufficient permissions to perform this operation.
אין אפשרות ליצור חיבור עם Active Directory. ודא שישנן הרשאות מספיקות לביצוע הפעולה.
Cannot use Credential with UserID, UID, Password, or PWD connection string keywords.
לא ניתן להשתמש באישור יחד עם UserID, UID, סיסמה או מילות מפתח של מחרוזת חיבור PWD.
The network library used to establish a connection to an instance of SQL Server.
ספריית הרשת המשמשת ליצירת חיבור למופע של SQL Server.
Could not open a connection to SQL Server
לא הייתה אפשרות לפתוח חיבור ל - SQL Server
Office 2003 must be installed to create a new data source connection.
יש להתקין את Office 2003 כדי ליצור חיבור מקור נתונים חדש.
Select a connection from workbook, computer, or SharePoint Library.
בחר חיבור מחוברת עבודה, מחשב או ספריית SharePoint.
InfoPath Forms Services forms cannot be filled out in a Web browser because no State Service connection is configured.
טפסי InfoPath Forms Services אינם ניתנים למילוי בדפדפן אינטרנט מכיוון שלא נקבעה תצורת חיבור לשירות מצב.
Groups are not supported as Web Part connection parameters.
אין תמיכה בקבוצות כפרמטרי חיבור של Web Part.
A connection couldn't be made to the Unified Messaging server.
לא היתה אפשרות ליצור חיבור לשרת Unified Messaging.
A connection couldn't be established to the document due to proxy configuration errors.
לא היתה אפשרות ליצור חיבור אל המסמך עקב שגיאות תצורת proxy.
The remote party closed the WebSocket connection without completing the close handshake.
הצד המרוחק סגר את חיבור WebSocket בלי להשלים את לחיצת היד לסגירה.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 8309. מדויק: 8309. זמן שחלף: 162 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo