הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "consistency" לעברית

עקביות
סמיכות
ליציבות
האחידות
בעקביות
אחידות
יציבות
Some features have been turned off for this document to maintain consistency with older versions of Word.
תכונות מסוימות בוטלו במסמך זה כדי לשמור על עקביות עם גירסאות קודמות של Word.
Acting is about consistency and control.
המשחק כולו בנוי על עקביות ועל שליטה.
Contractility, capacity to bleed, consistency, and color.
התכווצות, יכולת לדמם, סמיכות וצבע.
But I can't get this the right consistency.
אבל אני לא מצליח להביא את זה ליציבות הנכונה.
You haven't exactly been a model of consistency since you got back.
לא ממש היית מודל ליציבות מאז שחזרת;
What consistency? I never see you.
איזו עקביות אני אף פעם לא רואה אותך.
Leveraging a common version of the Junos OS across the switch families ensures consistency throughout the infrastructure and reduces the learning curve.
מינוף הגרסה הנפוצה של מערכת ההפעלה Junos במשפחות המתגים, מבטיח עקביות בכל התשתית ומפחית את עקומת הלמידה.
It'd be great to get some consistency From you emotionally.
הייתי שמח לקבל קצת עקביות רגשית ממך.
A topic list helps you maintain consistency in your index entries.
רשימת נושאים תסייע לך לשמור על עקביות בפריטי האינדקס.
Using a baseline grid ensures consistency in the location of text elements on a page.
שימוש ברשת קווי בסיס מבטיח עקביות במיקום רכיבי טקסט בעמוד.
There's a lot to be said for consistency and timeliness.
יש הרבה מה לומר על עקביות ועיתוי.
Human beings have a need for maintaining consistency of the apperceptive mass.
לבני אדם יש צורך בשמירה על עקביות בשביל המסה התפיסתית.
Each material has a consistency we've never seen before.
לכל חומר עקביות שמעולם לא ראו קודם.
An example that can lead to a low consistency ratio:
דוגמה העשויה להביא ליחס עקביות נמוך:
Warning: The driver comparisons have a low consistency ratio.
אזהרה: להשוואות מניעי הפעילויות יש יחס עקביות נמוך.
Compile the entire application to ensure consistency in the object interdependencies
בצע הידור של היישום כולו כדי להבטיח עקביות ביחסי התלות בין האובייקטים
The same tone and consistency as real skin and muscle.
אותו גוון ואותה עקביות כמו עור ושריר אמיתיים.
It's just about tweaking the formula to ensure consistency and profitability.
רק צריך להתאים את הנוסחה כדי להבטיח עקביות ורווחיות.
There's been no consistency in the people that have been targeted.
לא הייתה עקביות בין האנשים אשר נורו.
Except people don't vote for consistency, they vote for concrete progress.
מלבד אנשים לא, להצביע על עקביות הם יצביעו להתקדמות ממשית.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 282. מדויק: 282. זמן שחלף: 114 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo