הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "contain" לעברית

חפש את contain ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות

הצעות

A multipart/digest message can only contain message/rfc822 attachments.
הודעה מרובת חלקים/תקציר יכולה להכיל רק קבצים מצורפים מסוג הודעה/rfc822.
Cycle detected, UserControls cannot contain themselves.
זוהה מעגל, פקדי UserControls אינם יכולים להכיל את עצמם.
Calculated columns cannot contain volatile functions like Today and Me.
אין אפשרות לכלול בעמודות מחושבות פונקציות נדיפות, כגון 'Today' ו - 'Me'.
EntityKeyList must contain exactly one entityKey when the Action Type is SendDocument.
על EntityKeyList לכלול entityKey אחד בדיוק כאשר 'סוג פעולה' הוא SendDocument.
The FormRun must contain a query that has at least one data source.
על ה - FormRun להכיל שאילתה שכוללת מקור נתונים אחד לפחות.
Input AifEntityKeyList can contain only one AifEntityKey
AifEntityKeyList של קלט יכול להכיל רק AifEntityKey אחד.
The Analysis Services database name should begin with a letter and cannot contain special characters.
שם מסד הנתונים של Analysis Services חייב להתחיל באות, והוא אינו יכול להכיל תווים מיוחדים.
EventHandlingScopeActivity can contain at most two children, one of which should be the EventHandlersActivity.
EventHandlingScopeActivity יכול להכיל שני צאצאים לכל היותר, אחד מהם חייב להיות EventHandlersActivity.
An 'Attributes' collection can only contain 'Attribute' objects.
אוסף של 'Attributes' יכול להכיל אובייקטי 'Attribute' בלבד.
Collection can only contain ActivityDesignerVerb instances.
אוסף יכול להכיל מופעי ActivityDesignerVerb בלבד.
Unable to find a storage space entity container. The StoreItemCollection collection must contain exactly one EntityContainer.
אין אפשרות לאתר גורם מכיל של ישות שטח אחסון. האוסף StoreItemCollection חייב להכיל בדיוק EntityContainer אחד.
The DataSourceInformation table must contain exactly one row.
הטבלה DataSourceInformation חייבת להכיל שורה אחת בדיוק.
The ShapeRange object must contain at least two items.
האובייקט ShapeRange חייב להכיל לפחות שני פריטים.
Valid MessageID must contain store object identity.
MessageID חוקי חייב להכיל זהות אובייקט מאגר.
The valid MailboxFolderId must contain either store object identity or the mailbox folder path.
על ה - MailboxFolderId החוקי להכיל זהות אובייקט מאגר או את נתיב התיקיה של תיבת הדואר.
The MessageId field cannot contain a comma.
השדה MessageId אינו יכול להכיל פסיק.
The ServiceNameCollection must contain at least one service name.
ServiceNameCollection חייב להכיל לפחות שם שירות אחד.
The contracts argument to the Resolve or BeginResolve methods cannot contain a null ContractDescription.
ארגומנט החוזים לפעולת השירות Resolve או BeginResolve לא יכול להכיל ContractDescription שהוא null.
Query cannot contain a Database parameter.
שאילתה אינה יכולה להכיל פרמטר מסוג Database.
Index or primary key cannot contain a Null value.
אינדקס או מפתח ראשי אינם יכולים להכיל ערך Null.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3030. מדויק: 3030. זמן שחלף: 93 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo